Els drets dels i les treballadores de la llar envers les vacances

Coneix com i quan demanar-les

Si estàs de baixa, pots ajornar-les i no gastar-les

Els drets que et pertoquen com a treballador/a de la llar

Els drets que et pertoquen com a treballador/a de la llar / freepik

Cristina Clopés

Cristina Clopés

El sector de la neteja cada vegada està més regulat, tot i que, les treballadores de la llar moltes vegades no tenen les mateixes condicions que altres treballadors. En aquest article t'expliquem com ho has de fer per tal de gaudir de les vacances que et pertoquen per llei, sense que es compleixin irregularitats. Aquest tipus de servei no és fàcil regular-lo, ja que com les feines són a domicili, no poden enviar inspeccions en llars de propietat privada.

Les vacances dels i les treballadores de la llar

Tot i que, l'empresari marqui unes altres condicions, teniu dret a 30 dies naturals per any treballat, tal com se cita en l'article 38 de l'Estatut dels Treballadors. Segons el Ministeri de Treball, almenys la meitat de les vacances (15 dies) hauran de ser seguides.

Per cada mes treballat tenim 2,5 dies de vacances

Quan puc escollir les vacances?

En principi s'hauran de fixar de mutu acord, però si no hi ha pacte, 15 dies seran triats per l'empresari i, els altres quinze seran escollits pel treballador lliurement.

Segons l'article 38 de l'Estatut dels Treballadors, les vacances siguin escollides per part del treballador o de l'empresari, s'hauran de comunicar amb un mínim de dos mesos d'antelació.

Si soc intern o interna, què faig quan tinc vacances?

En aquest cas, la família no et pot obligar a residir en el domicili familiar o lloc on passin les vacances. Els treballadors de la llar tenen dret a decidir lliurement on resideixen durant les seves vacances, segons l'article 9 del Reial decret 1620/2011. 

Si marxen de vacances, estic obligat/da a anar-hi i fer tasques domèstiques o de cura de persones?

Si marxen de vacances, estic obligat/da a anar-hi i fer tasques domèstiques o de cura de persones? / stockking

I si pel que sigui, la família on treballes com a intern/a marxa de vacances i tu et trasllades amb ells, però durant aquestes vacances, has de fer tasques domèstiques o de cures de persones, això no es consideren vacances, sí treball; que quedi clar!

A part, no et poden obligar a marxar amb ells de vacances com a treballadora, si això no s'ha pactat anteriorment. Tal com recull el Ministeri de Treball, "el règim de les pernoctacions dels treballadors interns forma part dels elements essencials del contracte pel qual, si en un període de temps a l'any, aquestes pernoctacions s'han de realitzar en un lloc diferent del domicili habitual, aquesta qüestió hauria d'especificar-se en el contracte".

I si em poso malalt durant les vacances?

Si necessites agafar la baixa laboral durant les teves vacances perquè estàs malalt o t'has fet mal, ho pots fer. Així doncs, les vacances també quedarien suspeses fins que tinguessis de nou, l'alta mèdica. Llavors podries posposar-les. Així doncs, no perdries els dies de vacances.