La Seguretat Social avisa els pensionistes que vulguin cobrar 31 euros extra

Són només 30,40 euros al mes, però menys és res en temps econòmicament convulsos

Un grup de pensionistes passejant a la vora de la platja, en una imatge d'arxiu.

Un grup de pensionistes passejant a la vora de la platja, en una imatge d'arxiu. / David Revenga

La Seguretat Social ha fet una sèrie d’advertències als pensionistes en els últims dies. Algunes de gran importància, com la possible multa a la qual s’enfronten més de dos milions de persones que cobren la jubilació, un 25% dels pensionistes, si no presenten el certificat que testifiqui que tenen dret a percebre el complement a mínims, una ajuda extraordinària per a pensions inferiors a la mínima. No obstant, alguns avisos de l’ens públic són positius, com el de cobrar una quantitat extraordinària. Són només 30,40 euros al mes, però menys és res en temps econòmicament convulsos.

Es tracta del complement de pensions contributives per a la reducció de la bretxa de gènere. Substitueix el complement per maternitat per aportació demogràfica i vol reparar el perjudici que han patit les dones o homes al llarg de la seva carrera professional per assumir un paper principal en la tasca de les cures dels fills, la qual els ha retardat els períodes de cotització.

Fins a 1.696,8 euros a l’any

La quantia del complement es fixa amb els Pressupostos Generals de l’Estat de cada any. Per a aquest 2024, l’import és de 30,40 euros mensuals per cada fill o filla, amb un límit de quatre vegades aquest import. O sigui, 425,60 euros a l’any com a mínim. L’aportació per dos fills és de 848,4 euros a l’any, de 1.272 euros per tres fills i de 1.696,8 per quatre fills.

Aquesta aportació econòmica la poden cobrar totes les persones que rebin una pensió de jubilació, viudetat o incapacitat permanent. El complement «s’abona mensualment amb les dues pagues extraordinàries que es meriten amb les mensualitats de juny i el novembre», informa la Seguretat Social a la seva pàgina web, on també detalla els requisits i altres característiques de la prestació.