Descobreix les deduccions per cura de persones majors de 65 anys en la declaració de la Renda

Pots arribar-te a deduir fins a 11.000 euros en l'IRPF

La quantia econòmica variarà segons la comunitat autònoma

Coneixes les deduccions per majors de 65 anys?

Coneixes les deduccions per majors de 65 anys? / freepik

Cristina Clopés

Cristina Clopés

Conviure amb persones més grans de 65 anys és molt normal. Els pares, avis o oncles, a vegades, no poden viure sols per diverses afeccions, malalties o per seguretat. En altres casos, són els fills o nets que viuen amb els pares per falta de recursos. Però en aquest cas, parlarem de les famílies que es fan càrrec dels seus familiars més grans i els cuiden perquè no poden viure sols. Existeixen les residències, però hi ha persones que no volen portar-los i prefereixen fer-se'n càrrec i altres, que no poden perquè són molt cares. Ara, Hisenda ofereix un regal a aquestes persones i és que si estàs en una d'aquestes situacions, podràs gaudir d'una deducció en la declaració de la Renda. 

La deducció per cura de majors de 65 anys

Aquesta deducció es pot incloure dins l'esborrany de la declaració de la Renda. A més, contempla dues partides, una per a majors de 65 anys i una altra en el cas que la persona tingui més de 75 anys. A part, aquesta deducció també afecta a persones que tinguin discapacitat.

Les deduccions no són quantitats fixes i variaran segons cada comunitat autònoma. Consulta les quantitats en el fullet per a la declaració de l'Agència Tributària per a persones majors de 65 anys. 

En el cas de Catalunya, podràs gaudir d'una deducció del 10% de les quantitats satisfetes per l'arrendament de l'habitatge habitual. En aquest cas, el contribuent haurà de ser vidu o vídua i tenir 65 anys o més. 

A altres comunitats autònomes podràs arribar a deduir-te fins a 11.000 euros

Cuidar els nostres familiars té "premi"

Cuidar els nostres familiars té "premi" / freepik

Què necessito per sol·licitar-la

  • Has de demostrar que el teu familiar va complir 65 anys durant l'exercici econòmic anterior. 
  • A més, el pensionista durant l'exercici econòmic anterior tampoc pot haver tingut ingressos superiors als 8.000 euros, excloent les rendes de l'impost.
  • Un dels progenitors pensionistes ha d'haver conviscut amb els seus fills un mínim de 183 dies l'any. Dins aquest període també s'inclou l'internament en centres especialitzats, si ha anat a càrrec del contribuent (fill, per exemple).

També pots demanar la deducció si convius amb una persona que té un grau de discapacitat igual o superior al 33% i està cobrant una incapacitat permanent.