El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions mostra com s'han incrementat les pensions en quasi un 5%

Elma Saiz dona les dades públiques sobre les pensions

La paga mensual per jubilació augmenta considerablement

La paga mensual per jubilació augmenta considerablement / | Daniel Tortajada

Cristina Clopés

Cristina Clopés

El mes de maig, la Seguretat Social va gastar 12.732 milions en pensions. Aquesta xifra bat els rècords; ja que, la pujada de les pensions en un 4,8% interanual, fa que de mitjana un pensionista cobri uns 1.441,50 euros mensuals, segons les dades del MISSM.

Les dades de les pensions

Aquest 2024 s'han superat les dades del 2023 en un 6,3%.

El mes de juliol de 2023 la quantia va començar a apujar, passant de 12.000 milions a uns 12.732 milions d'euros.

El 2024, les pensions contributives s'han apujat en un 3,8%

Aquesta pujada representa un 11,5% del PIB

D'aquesta pujada, tres quartes parts han anat a parar a les pensions per jubilació, arribant als 9.313 milions d'euros; un 6,7% més que el 2023; les pensions de viudetat han rebut 2.105 milions d'euros, apujant un 5,3% respecte a l'any anterior; i, les pensions per incapacitat permanent han rebut uns 1.108 milions d'euros, el que representa un 4,7% més.

Les prestacions per orfandat sumen uns 171 milions d'euros i, les pensions a favor de familiars han comptabilitzat uns 34,1 milions d'euros.

Les noves altes de jubilació (a partir de l'abril d'aquest any) rebran una pensió mitjana de 1.479 euros mensuals

Les pensions per jubilació han estat les més beneficiades.

Hauràs de tornar els diners de la prestació a la Seguretat Social

Les pensions han pujat notòriament / freepik

Durant el mes de maig, es van pagar 10.150.528 pensions contributives, un 1,3% més envers l'any passat. I aquesta va ser la seva distribució:

  • 6,5 milions per a les jubilacions
  • 2,3 milions per a pensions de viudetat
  • 953.936 per incapacitat permanent
  • 340.503 per orfandat
  • 46.097 a favor de familiars

Les pensions segons el règim o sector

  • La pensió mitjana per jubilació és de 1.601 euros mensuals, en Règim General. 
  • Els pensionistes en Règim de Treballadors Autònoms tenen una pensió mitjana de 962,4 euros mensuals.
  • Els pensionistes provinents del sector de la Mineria del Carbó, cobren una mitjana de jubilació d'uns 2.804 euros mensuals. 
  • Els treballadors del Mar, tenen una mitjana de 1.597 euros mensuals de pensió de jubilació.