Vols conèixer els sous d'Europa?

Descobreix la posició que ocupa Espanya en el rànquing europeu

Sabies que la Unió Europea té països amb els sous més alts del món?

Descobreix la posició d'Espanya en el rànquing europeu de salaris

Descobreix la posició d'Espanya en el rànquing europeu de salaris / freepik

Cristina Clopés

Cristina Clopés

En els últims temps, Espanya no ha deixat els sous congelats i ha decidit apujar-los a poc a poc. El Salari Mínim Interprofessional (SMI) ha pujat fins a un 54%, passant de cobrar uns 735 euros mensuals el 2018 a uns 1.134 euros el 2024. Aquesta pujada ha estat molt gratificant, arribant a posicionar-nos com el segon país de l'OCDE on més s'ha apujat l'SMI.

Les dades a Espanya

A part de l'SMI, la mitjana del salari ha augmentat en un 5,06%, arribant als 30.237 euros anuals; els quals equivalen a 2.520 euros mensuals, si parlem de 12 pagues.

Els treballadors espanyols cobren un 51,6% menys que els francesos, segons les dades d'Eurostat. Això equival a uns 1.607,57 euros menys al mes.

Respecte a Alemanya, cobrem un 86,59% menys que ells. Aproximadament, uns 2.697,57 euros menys mensualment. 

El país que té els sous més elevats d'Europa és Suïssa

Els treballadors suïssos cobren un 187,10% més que els espanyols; el que equival a uns 69.946,50 euros menys a l'any.

El salari suís és d'uns 106.839 euros anuals.

Rànquing d'Europa dels salaris més alts

  1. Suïssa: 106.839 euros anuals
  2. Islàndia: 81.942 euros anuals
  3. Luxemburg: 79.903 euros anuals
  4. Noruega: 74.506 euros anuals
  5. Bèlgica: 70.297 euros anuals

Rànquing d'Europa dels salaris més baixos

  • Bulgària: 12.923 euros anuals
  • Romania: 14.500 euros anuals
  • Croàcia: 17.842 euros anuals
  • Hongria: 18.274 euros anuals
  • Polònia: 18.114 euros anuals

El salari mitjà de la Unió Europea és de 53.290,27 euros anuals

Espanya queda en quinzena posició amb un salari mitjà d'uns 37.385,05 euros anuals. Així doncs, quedem al ben mig dels 30 països que apareixen en el rànquing.

El preu hora a Europa

Luxemburg és el país que paga més per hora treballada, arribant als 47,2 euros l'hora. El segueix Dinamarca amb 42 euros l'hora i, en tercer lloc, trobem Noruega amb 41,7 euros l'hora.

Espanya es troba en la mateixa posició (quinzena) amb un salari mitjà per hora treballada de 18,5 euros. Els últims de la llista són Txèquia, Portugal i Malta, els quals no arriben als 15 euros l'hora treballada.

Espanya ocupa la quinzena posició dels salaris de la Unió Europea

Espanya ocupa la quinzena posició dels salaris de la Unió Europea / freepik

Quins són els factors que determinen els salaris d'un país?

A Suïssa, per exemple, el sector bancari, les activitats financeres i els impostos més baixos, fan que els salaris puguin ser més elevats. A Luxemburg, l'alta qualificació per part del personal treballador en sectors financers i bancaris fa que els salaris hagin de ser més elevats. A Noruega, una educació qualificada i un sistema fiscal progressiu contribueixen a salaris més elevats i una baixa desigualtat.

Espanya basa la seva economia en el sector de serveis, seguit per la indústria i el turisme. Aquests tres sectors són els que més influeixen en el PIB (producte interior brut). En aquests sectors els salaris són més baixos, ja que la formació requerida és menor.