La deducció del 15% per la compra de cotxes elèctrics s'estendrà a híbrids i motos

La deducció del 15% per la compra de cotxes podrà arribar fins a un màxim de 3.000 euros 

Permisos laborals, lloguers o gasoil: aquestes són les mesures del setè pla de xoc del Govern

BBVA2

BBVA2

La compra de vehicles elèctrics "endollables" que es formalitzi a partir d'aquest divendres podrà optar a la nova deducció del 15% de l'IRPF, amb un màxim de fins a 3.000 euros, disposada en el nou decret de mesures contra la inflació aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres i publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat aquest mateix dijous. El decret entrarà en vigor aquest divendres i amb ell la nova deducció del 15% en l'impost sobre la renda i la resta de mesures contingudes en la norma. 

Espanya té com a objectiu arribar al 2030 amb 5,5 milions de cotxes elèctrics. Però de les més de 404.337 matriculacions realitzades en els primers cinc mesos de l'any, només 18.419 (4,5%) van ser cotxes elèctrics i 43.633 (10%) híbrids endollables. Per a accelerar aquesta baixa evolució, el Govern ha aprovat una desgravació de l'Impost a la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del 15% per la compra, que podrà arribar fins a un màxim de 3.000 euros

A partir de quan?

El decret estableix que els contribuents podran tenir accés a aquesta deducció quan s'adquireixi el cotxe, a partir d'aquest divendres. "En aquest cas la deducció es practicarà en el període impositiu en el qual el vehicle sigui matriculat", segons el decret. 

O bé, quan, després de l'entrada en vigor del decret, s'aboni al venedor una quantitat a compte per a futura adquisició del vehicle que representi, almenys, el 25% del valor d'adquisició d'aquest. "En aquest cas, la deducció s'aplicarà en el període impositiu en el qual s'aboni tal quantitat, havent d'abonar-se la resta i adquirir-se el vehicle abans que finalitzi el segon període impositiu immediat posterior a aquell en el qual es va produir el pagament de tal quantitat", segons el text de la norma publicada en el BOE. 

La nova deducció s'estendrà fins al 31 de desembre de 2024. No obstant això, la mesura serà susceptible d'ampliar-se fins a desembre de 2025 després que la Unió Europea doni el vistiplau a l'addenda del Pla de Recuperació que el Consell de Ministres va aprovar a principis d'aquest mes. 

Per quina quantitat?

En tots dos casos, la base màxima de la deducció serà 20.000 euros i estarà constituïda pel valor d'adquisició del vehicle, inclosos les despeses i tributs inherents a l'adquisició, havent de descomptar aquelles quanties que, si és el cas, haguessin estat subvencionades o anessin a ser-ho a través d'un programa d'ajudes públiques. La base màxima de 20.000 euros equival a dir que la deducció màxima serà de 3.000 euros (després d'aplicar el 15%). El contribuent podrà aplicar la deducció prevista en aquest apartat per una única compra. 

Per a quin tipus de vehicles?

El decret estableix que la desgravació es podrà aplicar en la compra de turismes de fins a vuit places i de motocicletes, sempre que no estiguin afectes a una activitat econòmica i siguin de primera matriculació a Espanya a nom del contribuent. 

Els models dels vehicles hauran de figurar en la Base de Vehicles de l'IDAE, (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-moves) i el seu preu de venda no podrà superar l'import màxim establert, si és el cas, per a cada tipus de vehicle en l'Annex III del Reial decret 266/2021, de 13 d'abril (que regula el MOVES III) 

A més, hauran de complir els requisits de ser vehicles elèctrics purs, híbrids endollables, d'autonomia estesa (EREV), de cèl·lules de combustible o híbrids de cèl·lules de combustible. 

És compatible amb les ajudes del programa MOVES?

Un usuari podrà ser beneficiari de la nova desgravació del 15% en l'IRPF i al mateix temps sol·licitar la subvenció del programa MOVES que també aporta incentius a la compra, però a canvi s'ha de lliurar un cotxe de més de set anys d'antiguitat per convertir en ferralla el parc automobilístic espanyol i reduir la seva edat mitjana, que ara se situa en uns 12 anys. En aquest cas, l'ajuda del moves pot ser fins a 7.000 euros en cas d'un cotxe elèctric i fins a 5.000 euros per a híbrids endollables. Aquestes ajudes les gestionen les comunitats autònomes i estaran disponibles fins al 31 de desembre de 2023, però la principal queixa del sector és que triguen molt a rebre els diners i han de tributar després a l'IRPF. 

Sistemes de recàrrega: fins a 600 euros

Com a complement a la compra del vehicle elèctric, el Govern també ha activat una deducció del 15% en l’IRPF a particulars que instal·lin punts endollables per recarregar la bateria en un immoble de la seva propietat que entrarà en vigor també aquest divendres, després de la publicació en el BOE del decret llei. El requisit és fer-ho abans del 31 de desembre del 2024 i que aquest sistema no estigui vinculat a una activitat econòmica. La base màxima anual d’aquesta deducció serà de 4.000 euros, cosa que equival a una bonificació màxima de 600 euros (el 15%). 

Empresa i autònoms

Per a empreses i autònoms també s’inclou un incentiu fiscal, en aquest cas a través de l’impost de societats (IS) tant per a instal·lacions d’ús privat com públiques. En aquest cas es tracta d’un sistema d’amortització anticipada que s’executarà en funció de les circumstàncies de cada beneficiari i en podran disfrutat qui instal·lin aquests punts endollables els exercicis 2023, 2024 o 2025. Aquesta mesura complementa l’amortització ja disponible en l’impost de societats per a la compra de vehicles elèctrics. 

A més, s’eximirà de la necessitat d’obtenir autorització administrativa a les instal·lacions de recàrrega per a vehicles elèctrics de gran potència, al declarar d’utilitat pública totes les estacions de recàrrega que tinguin una potència superior a 3 MW, apujant el límit des dels 250 kW. Aquesta última és una mesura de simplificació administrativa i va ser sol·licitada per les comunitats autònomes i el sector en el Grup de Treball d’Infraestructures de Recàrrega del Vehicle Elèctric (GTIRVE), segons ha revelat el Ministeri per a la Transició Ecològica.