Per exemple, la instal·lació de plaques solars a casa és una opció idònia per fer-ho. Per recolzar aquest model, el BBVA posa a l’abast eines que faciliten controlar i reduir tant la factura de la llum com la petjada de carboni.

Així, posar el focus en l’estalvi energètic i l’autoconsum és la millor resposta per reduir emissions i evitar la dependència de la volatilitat de les tarifes elèctriques.

Autoconsum energètic: una tendència en alça

Durant el 2022 l’autoconsum d’energia solar va créixer un 108% a Espanya, amb increments tant en els sectors industrial, comercial i domèstic. Segons dades ofertes per la Unió Espanyola Fotovoltaica, UNEF, es van instal·lar un total de 2.507 megawatts (MW) de nova potència, davant els 1.203 del 2021, i un acumulat de 5.249 MW, dels quals el 32% pertanyen a l’àmbit residencial. Aquesta tendència de creixement també ha afavorit l’impuls dels diferents paquets de subvencions posats en marxa durant els últims anys, especialment després de la crisi sanitària del 2020.

El creixent interès per autoproveir-se d’aquesta energia renovable també suposa l’extensió d’un model de consum més sostenible, a causa de la consegüent reducció de les emissions de CO2. Per tot això, entitats com el BBVA ofereixen serveis clau en mà que faciliten als seus clients des de la ideació del projecte, passant per l’accés al finançament, fins a la instal·lació i la tramitació de les ajudes disponibles.

 

¿Quins beneficis té instal·lar plaques solars?

A més de la mitigació de l’impacte climàtic, els beneficis que aporten les plaques solars es poden resumir en dos: estalvi i revalorització. A l’hora de pensar a instal·lar plaques solars per a ús domèstic, cal tenir en compte, d’una banda, l’espai disponible a la coberta de l’edifici i la seva orientació, i, de l’altra, l’electrificació total de la vivenda i les necessitats de consum.

Amb una inversió mitjana d’entre 7.000 i 8.000 euros d’instal·lació, té un temps d’amortització que varia de set a deu anys en funció de la despesa. Un temps que es pot veure reduït gràcies als programes d’incentius i diferents ajudes públiques, així com la venda a la xarxa elèctrica de l’excedent d’energia generada i no consumida.

Un país com Espanya, on les hores de sol arriben a una mitjana de 3.000 a l’any, resulta un territori propici per explotar aquests recursos renovables. Això es tradueix, en una menor dependència energètica de la xarxa elèctrica convencional, i dels subministraments de tercers.

A més, al tractar-se d’una energia renovable i sostenible, rep el suport d’institucions públiques i per això forma part de plans de finançament i subvencions, com els Fons Next Generation EU, per incentivar aquest tipus d’instal·lacions per a consum domèstic.

¿Com es pot controlar l’estalvi energètic de les plaques solars?

Per traslladar a la societat els beneficis reals que comporta aquest model de consum, des del BBVA continuen recolzant la posada en marxa de mesures d’eficiència energètica a les vivendes. Així, el banc ha reforçat la seva app incorporant-hi una nova funcionalitat perquè els clients de l’entitat que optin per l’autoconsum energètic puguin obtenir una estimació de l’estalvi que els suposaria.  

L’app del BBVA utilitza tecnologia Big Data, cosa que permet a aquells clients que tinguin domiciliats els seus rebuts de llum, conèixer la despesa d’aquest subministrament de manera actualitzada, així com la diferència aproximada de despesa que tindrien si optessin per l’autoconsum.

A l’introduir l’adreça de la vivenda, aquesta eina és capaç de calcular el nombre de plaques a instal·lar segons la superfície de la teulada. Aquest càlcul també es fa en funció de les dades de consum anual estimat, el perfil d’ús horari, així com les hores de sol que pot rebre la teulada de la casa.

Per exemple, la nova utilitat assenyala un estalvi de fins a un 73%, tenint en compte una despesa real de 1.449 euros a l’any que es redueix a 388 euros anuals en el cas que el client tingués una instal·lació de plaques solars. L’aplicació també aporta informació sobre el descompte del 5% aplicat per ser client del banc, juntament amb les opcions de subvencions a què podria optar, com podria compensar el cost de la quota amb les ajudes al llarg de la durada del préstec, així com la quantitat d’energia que consumeix i l’excedent que podria bolcar a la xarxa elèctrica, una cosa que també ajuda a reduir el temps d’amortització.

Calcular la petjada de carboni

 La instal·lació de plaques fotovoltaiques implica una reducció de la petjada de carboni de les vivendes. I és que cada acció quotidiana implica un impacte en el medi ambient. Conscient d’això, l’entitat financera ha sigut pionera a l’incloure en la seva aplicació mòbil una calculadora de la petjada de carboni. Amb aquesta eina, el banc busca conscienciar els seus clients sobre la importància d’apostar per una transició cap a un món més sostenible.