La Fundació Maria Rosa Sans obre la 7a convocatòria de beques per impulsar la formació dels joves de la Garrotxa

Ja són setze els estudiants que s’han beneficiat de les beques des de la primera edició, i els nous candidats poden presentar la seva sol·licitud fins el 22 de juny

Darrer lliurament de beques pel curs 2023-24.

Darrer lliurament de beques pel curs 2023-24. / Fundació Maria Rosa Sans

Redacció

Redacció

La Fundació Maria Rosa Sans, que té com a objectiu donar suport a estudiants amb capacitat i talent però amb recursos econòmics limitats, que inicien estudis universitaris, ha obert per setè any consecutiu la convocatòria per atorgar les seves beques per al curs 2024/25. Aquestes ajudes finançaran les despeses de matrícula i taxes obligatòries així com l’allotjament, la manutenció, els desplaçaments i el material docent durant el període lectiu, fins a un màxim de 10.000 euros. Per garantir i afavorir el creixement i desenvolupament dels joves, i amb la voluntat d’acompanyar-los al llarg de la seva etapa universitària, les beques són renovables anualment fins a la finalització dels estudis, tenint en compte els resultats acadèmics i la situació econòmica de la unitat familiar.

La convocatòria s’adreça als alumnes dels instituts i centres d’ensenyament secundari de la Garrotxa i l’institut d’Amer (la Selva), i els criteris que se segueixen per a la concessió de les beques contemplen la capacitat d’aprenentatge de l’alumne, basada en l’expedient acadèmic, i la situació econòmica de la unitat familiar.

 

Bases de la convocatòria

Per optar als ajuts, els sol·licitants han d’estar empadronats o haver estat empadronats a la comarca de la Garrotxa els dos últims anys, ser estudiants de segon curs de batxillerat o de segon curs de cicles formatius de grau superior i haver obtingut una nota mitjana de set sobre deu en l’expedient acadèmic en finalitzar els estudis. En el cas dels alumnes menors d’edat, hauran d’estar autoritzats pels seus tutors legals.

Per determinar l’import individual de cadascuna de les beques, la fundació tindrà en compte les despeses de matrícula i taxes obligatòries així com les despeses d’allotjament, manutenció, desplaçaments i material docent durant el període lectiu. A partir del dia de la convocatòria, els estudiants disposen de trenta dies naturals per fer arribar la sol·licitud a la secretaria del centre on cursin els estudis. Concretament serà fins el 22 de juny.

La fundació resoldrà i comunicarà el resultat a les persones escollides per correu ordinari certificat, i per correu electrònic a les persones sol·licitants que quedin en reserva i a les no escollides.

 

Darrer lliurament de beques pel curs 2023/24.

Darrer lliurament de beques pel curs 2023/24. / Fundació Maria Rosa Sans

Un total de setze estudiants becats des de 2018

Des de la seva primera edició el 2018, ja són setze els alumnes que han estat becats per la Fundació Maria Rosa Sans. En la darrera convocatòria d’aquestes ajudes, que va tenir lloc l’any passat, van ser becades les estudiants Mireia Payet, de l’IES Bosc de la Coma, que està cursant el Grau en Pedagogia a la Universitat de Girona; i Yiki Wang, de l’Escola d’Art d’Olot, que estudia el Grau d’Animació i Art Digital a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Aquest serà també el quart curs que la fundació assignarà un mentor a cadascun dels becats, amb la voluntat de poder fer un seguiment de la seva evolució i guiar-los en el seu procés d’aprenentatge i en la seva futura carrera professional. Els mentors són professionals de diferents àmbits vinculats amb les carreres universitàries escollides. Tant els nous becats, com els estudiants que renoven, comptaran amb el suport d’aquesta figura.