Què va votar el teu veí a la ciutat de Girona el 23J? Buscador de resultats per carrers i barris

Aquest mapa interactiu et permetrà veure què han votat els ciutadans de la ciutat de Girona barri a barri, carrer a carrer

Buscador de resultats de les eleccions generals a la ciutat de Girona per barri i carrer

Buscador de resultats de les eleccions generals a la ciutat de Girona per barri i carrer / DdG

Els resultats de les eleccions generals del 23 de juliol són fruit de cadascuna de les urnes que es van repartir arreu de les ciutats i pobles. Barri a barri i carrer a carrer, els comicis deixen un mapa ple de curiositats.

Aquest mapa interactiu mostra tots els resultats electorals per secció censal a la ciutat de Girona. El cercador permet consultar llocs concrets. N'hi ha prou amb teclejar el carrer de residència, de treball o aquell que generi més curiositat per veure de quin color s'ha tenyit.