Això és el que passa si et toca mesa electoral i no estàs a casa per a rebre la citació

La setmana passada es va realitzar el sorteig i les notificacions ja han estat enviades als membres de les meses electorals

Bárbara Prado

Entre el 28 d'abril i el 3 de maig es va realitzar el sorteig públic on es va donar a conèixer qui seran els integrants de les meses electorals per al pròxim 28 de maig, i les notificacions ja han estat enviades per les autoritats corresponents.

La principal manera de notificar a la població si el seu nom ha sortit en el sorteig és mitjançant una carta certificada enviada al domicili registrat, la qual pot ser lliurada tant per un carter com per agents de la Policia Local. No obstant això, pot ocórrer que el destinatari no es trobi en el domicili en el moment del lliurament. En aquest cas, es produiran fins a un màxim de dos intents més. Si no es pot localitzar al destinatari en cap de les tres ocasions, es deixarà un avís a la bústia perquè el ciutadà passi per l'oficina de Correus a recollir la notificació.

Una altra opció és consultar-ho a la web dels Ajuntaments, ja que alguns d'ells publiquen les llistes en les seves pàgines per a facilitar que la informació arribi en el menor temps possible.

Ser membre de mesa electoral és d'obligat compliment. No assistir-hi quan ha estat triat com a integrant pot implicar sancions econòmiques i fins i tot penals si no s'han justificat els motius de l'absència.