Un dels objectius de Girona En Comú Podem de cara a les eleccions municipals és descentralitzar l’activitat econòmica creant pols d’activitat a cada barri. La formació creu que la ciutat ha centrat la seva activitat econòmica en el turisme i, en concret, en un turisme d’elit que explota el centre de la ciutat i oblida la resta de barris. És per això, que el nou model d'activitat econòmica estaria basat en criteris de sostenibilitat i d’inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió en l’àmbit del treball, com una manera també de garantir unes condicions laborals dignes.

Dins de la proposta de crear pols d’activitat a cada barri, la candidata, Eugènia Pascual, proposa la creació d’un mercat de productes ecològics i de proximitat on es donaria sortida als productes de les hortes de Santa Eugènia. Seria un mercat kilòmetre zero que funcionaria sota la tutela de l’ajuntament. En la mateixa línia, Girona En Comú Podem proposa un mercat d’intercanvi al barri de Pont Major, amb un espai i una freqüència regular. En la línia d’avançar cap a una política de residu zero, la creació d’aquest tipus de mercats és una línia a treballar també a la resta de barris. Una tercera proposta és la de reactivar l’àrea comercial de Sant Narcís Nord amb mecanismes que incentivin el consum per part dels veïns i veïnes del barri però també atraure’n de la resta de la ciutat.

L’altre segon gran objectiu de Girona En Comú Podem en l’àmbit econòmic és diversificar les activitats i enfortir la projecció tecnològica de la ciutat, creant sinèrgies amb l’Universitat de Girona i també amb el sector privat. L’ajuntament faria d’intermediari entre noves startups sorgides de llicenciats de l’Escola Politècnica Superior de l’UdG i es crearia un planter d’empreses amb les ajudes necessàries per dinamitzar un nou pol d’activitat al Parc Científic i Tecnològic, actualment infrautilitzat.