17 de febrer de 2018
17.02.2018

La formació professional com a eina de construcció per a aquest país

20.02.2018 | 06:57
Alumnes de Formació Professional manejant un cotxe, en imatge d´arxiu

Els ensenyaments professionals són una eina molt important per als joves, per a les empreses i en definitiva per al nostre país perquè milloren l'ocupabilitat de les persones i la competitivitat de les empreses, contribueixen a la reducció de l'atur juvenil, i alhora són una garantia de progrés personal i econòmic, i de projecció professional i de cohesió social.

La formació professional actual es caracteritza per la seva flexibilitat, la qual cosa li permet adaptar-se a les necessitats de l'entorn productiu on es desenvolupa. Algunes adaptacions en el sentit indicat són:


Les orientacions curriculars a nous perfils professionals, a través de les quals es modifica el contingut d'uns determinats mòduls professionals del cicle formatiu per adequar-lo a un determinat perfil professional (aquell que les empreses del seu entorn necessiten) sense desatendre les competències del títol original.

Un exemple que il·lustra aquest tipus d'adaptacions el tenim amb el CFGM de manteniment electromecànic. De ben segur que el perfil professional que necessiten les empreses nàutiques de Sant Feliu de Guíxols no és el mateix que necessiten les empreses de construcció d'autocars d'Arbúcies. En aquest cas el mateix títol adaptat amb uns continguts acordats amb les empreses nàutiques o carrosseres dóna resposta a dos perfils professionals diferents.

La característica principal d'aquest tipus d'adaptacions és que sobre la base d'un mateix títol podem formar tècnics amb perfils professionals diferents.

Altres exemples d'aquest tipus d'adaptacions els tenim amb el CFGM de Gestió administrativa orientat a l'àmbit jurídic, el CFGM de Gestió administrativa orientat a l'àmbit sanitari, el CFGM de Manteniment electromecànic orientat a la producció mecànica, i el CFGS de Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma orientat al perfil professional de videojocs i oci digital.


Les distribucions curriculars conjuntes de dos cicles. L'objectiu d'aquestes distribucions és que els joves surtin més ben qualificats, i que alhora les empreses disposin d'un perfil professional més polivalent. Les persones que cursen una distribució conjunta aconsegueixen dues titulacions completes en tres cursos (2x3).

Alguns exemples de les distribucions conjuntes (2x3) són la combinació del CFGM de Fusteria i Moble amb el CFGM d'Instal·lació i Moblament, la combinació del CFGM d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques amb el CFGM de Manteniment electromecànic, la combinació del CFGS de Programació de producció d'emmotllaments de metalls polímers amb el Disseny en fabricació mecànica, la combinació del CFGS d'Automatització i robòtica industrial amb el CFGS de Mecatrònica industrial, o la combinació del CFGS de Màrqueting i publicitat amb el CFGS de Guia, informació i assistència turístiques, entre d'altres.


L'oferta parcial de cicles formatius. Per tal d'adaptar més la formació a les necessitats del sector productiu fem l'oferta de tot un cicle formatiu complet incorporant uns mòduls específics d'altres cicles. Aquest és el cas del CFGS de laboratori d'anàlisis de control de qualitat que incorpora alguns mòduls del CFGS de química industrial, o del CFGM de Manteniment electromecànic que incorpora alguns mòduls de pintura.

Però sens dubte el que està suposant una transformació més important en la formació professional actual és la formació professional en Modalitat Dual, que combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa. Aquesta estada a l'empresa té una durada aproximada de 1.000 hores, entre el tercer trimestre del primer curs i el segon curs. El primer contacte es fa a través de l'FCT (les pràctiques) i tot seguit l'alumne s'incorpora a l'empresa amb un contracte laboral o una beca.

Es tracta d'una formació organitzada conjuntament per les empreses i els centres educatius mitjançant conveni de col·laboració, actuant coordinadament en el procés formatiu dels nous professionals i que millora la formació, la qualificació i el desenvolupament personal dels joves que inicien la seva professionalització alternant la formació en el centre formatiu i l'activitat en una empresa. En la formació professional Dual participen empreses grans i petites que aposten per la formació dels nous professionals en el propi entorn laboral.

La formació Dual potencia d'una forma especial la sinèrgia dels centres educatius i les empreses, ja que permet, d'una banda, adequar la formació professional a les necessitats de les empreses, i de l'altra, establir una major vinculació i corresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent, i sobretot millorar el procés d'aprenentatge dels estudiants de formació professional.

A les comarques gironines hi ha uns 60 cicles formatius que s'imparteixen en formació Dual i està implantada a totes les comarques en sectors empresarials molt diferents.

Des dels Serveis Territorials d'Ensenyament a l'hora d'implantar nous cicles formatius sempre es prioritzen aquells que responen a una necessitat real d'ocupabilitat i que té el suport del sector productiu concret. L'objectiu final és que els joves es formin en allò que convé a les nostres empreses, fet que garanteix una inserció professional molt elevada i de major qualitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook