Comencen els sortejos per escollir els membres de les meses del 12-M: a qui pot tocar i què es pot al·legar

Es constituiran 8.000 meses electorals amb la participació de gairebé 75.000 persones

Un cartell d'una mesa electoral

Un cartell d'una mesa electoral / ACN

ACN

El 12-M és la tercera cita electoral en menys d'un any. I pròximament encara n'hi ha una altra de prevista, les europees del 9 de juny. Els sortejos per designar els membres de les meses es faran entre avui dissabte 13 d'abril i el 17 d’abril, en funció del municipi. S'han d'escollir per a cada mesa: un president, dos vocals i dos suplents per a cadascun dels càrrecs. Així doncs, no totes les persones que s'han escollit en el sorteig acabaran exercint de membres d'una mesa. En total, es constituiran 8.000 meses amb la participació de gairebé 75.000 persones. La LOREG estableix els terminis per presentar al·legacions i la Junta Electoral Central fixa en quins casos es pot evitar formar part d'una mesa sempre que s'acrediti adequadament.

El president i els vocals són designats per sorteig públic entre totes les persones incloses a la llista d'electors de la mesa corresponent. Han de saber llegir i escriure, i ser menors de 70 anys. Tot i que a partir dels 65 anys es pot presentar una renúncia en el termini de set dies. El president ha de tenir el títol de Batxillerat, Formació Professional de segon grau, o subsidiàriament el graduat escolar o equivalent.

Terminis per al·legar

Segons la LOREG, la designació del president i els vocals de les meses electorals s'ha de notificar en un termini de tres dies després del sorteig. A partir d'aquest moment, els membres que no puguin complir amb la seva obligació electoral tenen set dies per al·legar davant de la Junta Electoral de Zona una "causa justificada i documentada" que els impedeixin no acceptar el càrrec. Llavors la Junta té un termini de cinc dies per resoldre els recursos i comunicar, si accepta les al·legacions, quins són els suplents que passen a ser membres de les meses.

Si posteriorment qualsevol de les persones designades té algun impediment per formar part d'una mesa, haurà de comunicar-ho a la Junta de Zona "aportant les justificacions pertinents" almenys amb 72 hores d'antelació abans de la constitució de les meses. Després d'aquest termini, l'avís haurà de fer-se immediatament i abans de la constitució de la mesa.

El magistrat i membre de la Junta Electoral Provincial de Barcelona Enrique Rovira del Canto ha explicat en declaracions a l'ACN que la majoria de persones escollides per formar part d'una mesa que no hi poden anar, en comptes de presentar al·legacions, directament no es presenten als col·legis electorals el dia de les eleccions. En aquest sentit, ha avisat que poden cometre un delicte.

"No només han d'al·legar que tenen un compromís com un viatge o un casament sinó que ho han d'acreditar. I el compromís ha de ser d'abans de la convocatòria de les eleccions. Això és fonamental perquè es pugui admetre", ha afegit.

Què es pot al·legar per evitar formar part d'una mesa?

La Junta Electoral Central estableix un seguit de supòsits que justifiquen que una persona no participi en la mesa electoral. Alguns dels motius són: Tenir una discapacitat o invalidesa permanent o temporal; estar embarassada de sis mesos o més o de permís per maternitat; tenir una intervenció quirúrgica o proves clíniques rellevants; estar empresonat o ingressat en un centre psiquiàtric; haver format part d'una mesa electoral tres vegades en els últims 10 anys; pertànyer a religions en les quals l'ideari impedeixi participar en una mesa; tenir cura d'un menor de 12 anys o d’una persona amb discapacitat; tenir un esdeveniment familiar inajornable i d'especial rellevància; canviar de residència a una altra comunitat autònoma; o formar part d'un servei essencial: sanitaris, Protecció Civil, bombers o alguns càrrecs de mitjans de comunicació. En aquest casos, el responsable del servei haurà de redactar un informe.

Quant cobraran?

Les persones que actuïn com a membres de les meses tenen dret a una indemnització de 70 euros. Els presidents o presidentes tindran un increment de 10 euros per lliurar la documentació electoral al jutjat de primera instància o de pau i, en els municipis de més de 500 meses, l'increment serà de 25 euros. Així ho estableix el decret aprovat pel Govern el 26 de març.

Els suplents de les meses electorals no cobren els 70 euros si finalment no han de cobrir cap absència d'un vocal o un president. Això vol dir que si un suplent va al col·legi que li toca el 12 de maig a les vuit del matí i els vocals i presidents cridats hi han anat, podrà marxar a casa i no cobrarà cap prestació. En el cas que el suplent s'hagi de quedar tota la jornada electoral perquè falta un vocal o el president i hagi d'assumir aquestes funcions, sí que rebrà el pagament dels diners.

Els membres de les meses també tenen dret a un permís retribuït si el dia de les eleccions és laborable i una reducció de cinc hores de la jornada de treball de l'endemà si es treballa per compte d'altres o s'és funcionari.

Número de meses i membres

El Govern va aprovar el 26 de març un decret sobre les instruccions per als membres de les meses electorals. En total el 12-M es constituiran 8.000 meses electorals amb la participació de gairebé 75.000 persones.

D'altra banda, eegons un altre decret aprovat pel Govern al març, a partir del 2 de maig l'Oficina del Cens Electoral ha de difondre per internet la relació definitiva de seccions, meses i locals electorals. I també s'ha d'exposar al públic als ajuntaments respectius.