Les activitats extraescolars comunitàries dels barris de Sant Narcís i Santa Eugènia ja han començat amb la participació de 120 alumnes. L'objectiu d'aquest programa, que va arrencar el passat 18 de gener, és garantir les oportunitats educatives que facilitin la integració social i l'adquisició de competències socials i emocionals dels infants, per contribuir així a millorar la cohesió social i la reducció de les desigualtats educatives dels barris. Les activitats es duran a terme durant el segon i tercer trimestre del curs.

La comissió d'extraescolars del Pla d'Educació i Convivència (PEIC), formada per les Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA) i les direccions de les escoles Santa Eugènia, Cassià Costal, Josep Dalmau Carles i Àgora, amb el suport d'un tècnic d'educació i d'un assessor d'educació 360 de l'Ajuntament de Girona han pogut adaptar el programa d'activitats extraescolars comunitàries a la situació actual de pandèmia, per tal que els infants del barri puguin gaudir d'un espai educatiu fora de l'horari lectiu, amb les màximes garanties de seguretat.

Davant les restriccions per la COVID-19 que afecten la gestió i desenvolupament del programa, es va acordar iniciar una sola activitat extraescolar a cada centre, en concret la proposta de Multiesports pels grups bombolla dels cicles de grau mitjà o superior.

Tanmateix un altre element a tenir en compte ha estat la reducció del preu de l'activitat extraescolar, pràcticament el 65% de la quota, que l'ha assumit la Coordinadora d'AFA (entitat que agrupa a les AFA de les escoles), a través de subvencions que dóna l'Ajuntament de Girona per aquesta finalitat. L'objectiu és que el màxim nombre d'alumnes amb necessitats socioeconòmiques es puguin beneficiar de les activitats.

A més, el programa també inclou tallers de reforç escolar. Un total de 452 alumnes de les escoles de primària Montfalgars, Santa Eugènia, Josep Dalmau Carles, Àgora i Cassià Costal i 64 alumnes de secundària de l'Institut Santa Eugènia gaudeixen d'una hora i mitja a la setmana de reforç escolar, a través del suport d'una entitat de monitoratge que ofereix a cada escola un espai per l'estudi, el reforç i l'assoliment d'aquelles competències bàsiques (socials, lingüístiques, científiques, etc.) que els tutors i tutores consideren que cal treballar més, fruit de l'estat de desavantatge educatiu de l'alumnat en l'època de confinament, i que per tant cal reforçar.