«Injust» i «desproporcionat». Així defineixen des del claustre de professors i el consell escolar del Centre de Formació d'Adults de Girona l'expedient que el Departament d'Educació els impartís classes d'unes assignatures concretes (necessàries per fer el curs d'accés a la universitat per a majors de 25 anys) que el centre no els podia oferir perquè no entren dins l'oferta prevista pel Departament. Des de fa anys, ja amb anteriors equips directius, el CFA Girona facilitava aquests espais sense que, en cap cas, «el centre tingués res a veure amb l'organització d'aquestes classes ni n'obtingués cap benefici». El passat juliol, però, i després de la visita d'una inspectora al centre el mes de febrer del 2020, des d'inspecció de Barcelona es va comunicar a la directora que se li obria un «expedient per falta greu».

Professors i alumnes del Centre de Formació d'Adults no entenen com, després d'anys cedint espais per fer aquesta activitat, inspecció va decidir obrir aquest sense expedient sense, recorden, cap avís previ dels Serveis Territorial d'Educació a Girona. «No era una activitat secreta: no ens n'havíem amagat i donàvem per fet que era una activitat tolerada», expliquen sobre un cas que, en tractar-se d'un expedient greu, podria acabar, fins i tot, amb «la destitució del càrrec» per a l'actual directora.

De la mateixa manera, el claustre de professors i el consell escolar del CFA Girona recorden que havien «demanat al Departament en moltíssimes ocasions i sense cap èxit que els centres de formació públics poguessin impartir dins la seva oferta educativa aquestes matèries».

Davant d'aquesta situació, i atès que consideren l'expedient «injust i desproporcionat», claustre i consell escolar demanen públicament que des del Departament d'Educació es reconsideri la sanció que suposa aquesta obertura d'expedient. «Volem, en definitiva, que s'arxivi el cas i que el diàleg amb el Departament i el CFA Girona sigui fluid i constructiu», asseguren.