Ja s’han publicat les llistes de preinscripció a les escoles bressol municipals de Girona per al curs 2021-2022. L’Ajuntament ha rebut un total de 489 sol·licituds per optar a una plaça en alguna de les llars d’infants municipals. D’aquestes, 373 (un 77,2%) han estat admeses. La resta, 116 (el 22,8%), estan de moment en llista d’espera a la preinscripció. D’altra banda, encara queden 23 vacants pendents d’omplir en alguns d’aquests centres, per a infants de 0 a 3 anys.

De fet, per ara es tracta de dades provisionals que s’han d’anar concretant a mesura que s’iniciïn les matriculacions, que ja poden començar a tramitar les famílies amb una plaça assignada, de forma que es vagi configurant l’assignació de places definitiva. També pot haver-hi renúncies o no ocupació d’algunes de les places inicialment assignades a les famílies.

Tot i això, el que reflecteixen les dades de la preinscripció és que la demanda de les famílies per poder tenir una plaça pública per als seus fills i filles en llars d’infants públiques gironines supera l’oferta en un 23%. Són 489 sol·licituds per a 396 places.

La ciutat de Girona compta amb una oferta de 396 places de titularitat pública repartides entre 9 llars d’infants: Baldufa, La Devesa, el Pont, l’Olivera, el Tren, Garbí i Cavall Fort - aquestes estan gestionades per l’Ajuntament -, Sant Ramon Nonat i El Tarlà - ambdues, de la Generalitat.

Les escoles bressol que tenen una demanda més gran es concentren als barris de l’oest de la ciutat. En concret, l’Escola d’Infants El Tarlà de Can Gibert del Pla - Santa Eugènia, és la que té una llista més llarga, amb 73 infants a la llista d’espera. En segon lloc es troba l’Escola bressol la Devesa, al barri de l’Eixample Nord - la Devesa, que té 66 infants en espera. En tercer lloc, l’Escola Bressol El Tren és la tercera més demandada, al barri de Sant Narcís, que té una llista d’espera de fins a 62 infants.

Cal tenir en compte, per un altre costat, que cada família pot estar inclosa en més d’una llista d’espera, optant a diferents centres educatius pel període infantil d’entre 0 i 3 anys. Un cop se’ls assigna la plaça, desapareixerien de les altres llistes.