L’Ajuntament de Girona lidera el nou projecte “Primers contractes”, una iniciativa impulsada pel Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, que busca afavorir la regularització i la inserció laboral efectiva de les persones en situació administrativa irregular. Concretament, el programa pretén facilitar l’obtenció del permís de treball a través de la contractació laboral, tal com requereix la normativa d’estrangeria.

A través de “Primers Contractes”, es posen en contacte persones immigrades en situació irregular que busquen feina, i empreses del territori amb voluntat i necessitat de contractar treballadors o treballadores amb expertesa i formacions especialitzades, i que en un determinat moment no tenen el permís de treball.

Primer cas d'èxit

El projecte es va posar en marxa a finals de juliol i ja s’han obtingut els primers resultats. De moment, el programa ha posat en contacte una persona i una empresa que s’han acollit a la iniciativa.

Per la regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi, “aquest primer cas ens demostra que pot ser un programa amb èxit, ja que el que fem és cobrir les necessitats tant de la persona que ha vingut aquí a treballar, com també de l’empresa que necessita personal. És un exemple clar de projecte on tothom hi surt guanyant. També la ciutat en el seu conjunt, perquè oferim oportunitats a persones en situació irregular, ja que el treball és la millor manera de fomentar el seu arrelament a la societat i donar-los horitzons de futur”.

La idea inicial va sorgir en el marc del Consell de Cohesió i Serveis Socials després que diferents serveis i recursos públics i privats detectessin de forma conjunta la necessitat de donar suport a totes dues parts en el procés de contractació, ja que sense un primer contracte de treball les persones immigrades no poden accedir a l’estatus jurídic de ciutadà o ciutadana de ple dret, ni tenir accés legal al mercat de treball i, per tant, tampoc a una autonomia econòmica.

Assessorament per facilitar la tramitació

La tramitació d’aquest procediment amb la Subdelegació de Govern a Girona és llarg i complex, i sovint desincentiva les empreses o possibles organitzacions ocupadores. Per això el programa preveu també l’acompanyament i l’assessorament tant a les persones treballadores com a les empreses en aquest procés de tramitació.

Cal tenir en compte que la via principal de regularització de les persones immigrades és l’anomenat “arrelament social”. Aquest procediment exigeix els requisits següents: acreditar tres anys de residència ininterrompuda, sense haver pogut treballar legalment; disposar d’un passaport vigent; no tenir antecedents penals; haver realitzat els mòduls formatius d’acollida; tenir un informe d’arrelament social favorable, a través dels serveis socials i, finalment, presentar un contracte de feina d’un any per accedir al primer permís de treball. Aquest últim requisit és el més difícil i sovint obstaculitza la totalitat del procés.

“Primers contractes” és el resultat del treball en xarxa d’entitats, administracions i organitzacions empresarials. El projecte està impulsat pel Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, del qual forma part l’Ajuntament de Girona, i el desenvolupa l’entitat Creu Roja Girona amb el seguiment i suport del consistori. El projecte està finançat pel programa Benestar i Comunitat de Dipsalut, l'Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona, i tindrà una durada inicial prevista de dos anys.

Les persones en situació administrativa irregular o organitzacions ocupadores poden adherir-se al projecte contactant directament amb Creu Roja Girona a través del correu electrònic nuria.figuerola@creuroja.org o trucant al telèfon 972 216 400. També hi poden accedir per derivació usuaris o usuàries d’altres serveis, una via que l’Ajuntament de Girona està treballant amb els recursos i serveis de de la ciutat.