L’Ajuntament de Girona acaba de licitar les obres per construir un mur entre el pont de la Barca i el pont de França que hauria de servir per evitar que possibles riuades provoquessin inundacions a la zona. Diferents estudis basats en les «avingudes associades a 500 anys de període de retorn» aconsellen intervenir-hi per minimitzar afectacions en cas d’una gran crescuda del riu Ter. L’entrada d’aigua per aquest punt del marge esquerre del riu podria cobrir d’aigua quasi tots els aparcaments que hi ha al voltant del complex de cinemes de la zona de Fontajau i Sant Ponç, així com alguns edificis que hi ha a prop del riu entre els dos ponts, inclosa una gasolinera.

Situació actual, sense el mur JOAN MONTANER

Un projecte extens

En un extens projecte constructiu de 882 pàgines per estudiar la construcció del mur per poder protegir els usos urbans de la zona, fet per l’empresa ABM Consulting, especialitzada en enginyeria de l’aigua i territori, s’indica que cal aixecar un mur de formigó armat amb cota suficient per evitar que les possibles avingudes s’estenguin dins de la zona urbana. El mur, de 80 centímetres d’amplada, farà 116 metres lineals i es fonamentarà sobre una sabata construïda amb formigó armat. Pel costat de la zona urbana, on hi ha un camí que voreja el riu, el mur serà visible amb una alçada d’entre 1,75 i 1.80 metres. Per la banda del riu, quedarà al descobert des de major en profunditat i quedarà visible una alçada d’entre 2 i 2,85 metres segons el tram. En realitat, el mur farà quatre metres però una part quedarà sota terra o sota l’aigua. A més a més del mur, s’estendrà una capa d’escullera, formada per blocs de 300 a 1.000 quilos, enterrada entre el mur i el riu, just per davant del mur, amb una amplada de base de tres metres i un gruix de 1,3 metres. L’adopció d’aquesta defensa es considera «la més adequada» per assegurar l’estabilitat i impermeabilització a causa dels nivells i velocitats d’aigua que el riu Ter produiria per avingudes extraordinàries.

Situació amb el mur protegit JOAN MONTANER

Respectar la fauna

A l’entorn de l ‘obra s’hi consolidarà un camí amb uns accessos i dos punts de repòs amb bancs. Els treballs han de durar uns quatre mesos i s’intentarà que no afectin la fauna de la zona que es reprodueix entre l’1 de març i l’1 d’agost. S’ha tingut en compte la perspectiva de gènere i no hi haurà cap cul-de-sac. El preu de sortida pels treballs és de 414.003 euros i hi ha una subvenció de 229.147 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

Secció del mur amb la protecció d'escullera JOAN MONTANER