L’equip de govern de Girona ha convocat un ple extraordinari dilluns al vespre per mirar de desencallar els dos punts de l’ordre del dia que van quedar embarrancats al ple celebrat el 13 de juny: una modificació puntual del Pla General per executar el projecte d’un aparcament dissuasiu a la zona del Mas Gri, a l’entrada sud de la ciutat i el pagament del «deute reconegut» a l’empresa que gestiona la ràdio municipal que està emetent tot i que el seu contracte va caducar fa mesos. Aquell dia, l’oposició va tombar els dos punts sense entrar ni al debat ja que van entrar com a temes d’urgència i els grups van considerar que no s’havia buscat el diàleg ni s’havien seguit el procediments per tal de tirar endavant els punts per aquesta via. Ara entraran al ple extraordinari com a punts de l’ordre del dia i ja no caldrà votar la urgència.

El ple d’aquest dilluns al vespre també ha d’aprovar la pròrroga d’un any del conveni amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM) per adherir-se a la central de compres que facilita la contractació i gestió del contracte de subministrament d’energia elèctrica. El grup de l’oposició Guanyem ja ha avançat que hi votarà en contra.

Finalment, també s’ha de debatre i aprovació el conveni de delegació de competències entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Girona per el tractament de la fracció orgànica dels residus municipals de Girona a la planta de compostatge de l’Alt Empordà.