L’Ajuntament de Girona ha iniciat les obres de substitució de dos trams de vorera de la Pujada de les Pedreres per millorar-ne l’adherència i fer-la accessible per a les persones invidents. L’actuació consisteix en canviar el paviment de graveta per paviment de botons, una superfície amb una textura particular que evita relliscades i que permet alertar a les persones amb dificultats visuals que es troben al límit d’una zona

De moment, s’està treballant en el tram que va del carrer del Regiment de Baza al carrer del Terç de Miquelets. Un cop finalitzin les obres en aquesta secció, s’actuarà en el tram entre els carrers de R. Ferràndiz i M. Bellés i el de les Beates. Durant les tasques d’enderroc no es tallarà el trànsit però es reduirà un dels carrils de circulació, donant pas alternatiu als vehicles

Les obres estan adjudicades a l’empresa Acota Construccions per un import de 24.990,34 euro (IVA inclòs) i el termini d’execució és d’un mes.

D’altra banda, el consistori també ha renovat un tram de la xarxa d’enllumenat al barri de la Font de la Pólvora. Concretament, s’ha establert un nou traçat als carrers de la Mimosa i del Roure amb el soterrament d’una de les línies elèctriques. Així mateix, s’ha aprofitat per instal·lar columnes i lluminàries noves. Aquesta actuació s’ha adjudicat també a Acota Construccions per un import de 34.983,05 euros.