L'Ajuntament de Quart va aprovar en ple extraordinari el pressupost pel 2023, que serà de 3.184.360 euros. D'aquesta manera, s'augmenta un 6,5% la xifra d'aquest any, que és de gairebé tres milions d'euros. El consistori manté així una línia continuista respecte al present exercici, conservant la pràctica totalitat de les seves grans partides.

Pel que fa a les despeses, les de reparacions, manteniment i conservació del municipi ha estat la que estat la que s'ha modificat més, amb un increment del 7,8%. En aquest sentit, hi ha una partida de 14.500 euros destinada a la creació de l'estació impulsora d'aigües fecals del sector de La Creueta cap a la depuradora. Les despeses de material de subministraments i altres també han pujat un 3,8% respecte a aquest any, amb un increment de 25.000 euros en la partida de neteja dels equipaments municipals.

Per altra banda, les inversions es mantenen en un pressupost de 100.000. En aquest sentit, la inversió més elevada és la de 44.700 euros destinada a la reparació de la coberta del pavelló municipal. També es destinaran 23.325 euros a la instal·lació de llums led a la part de la Via Verda de Girona que va des de la plaça de La Creueta fins al Pont que creua l'Onyar. Una altra de les inversions serà destinar 15.000 euros per crear un punt de càrrega pels vehicles elèctrics, o també la de 12.000 euros destinada a arreglar el Local Social de Palol d'Onyar.

Els ingressos del consistori també han augmentat prop de 200.000 euros. L'augment més gran ha estat en la participació en els tributs de l'Estat, en concret ha pujat 77.715 euros.

L'alcalde del Quart, Carles Gutiérrez, apuntava que el pressupost pel 2023 «se centra a consolidar el que ja tenim, adaptant-nos als canvis als quals ens anem afrontant, però sempre intentant seguir les polítiques que ens vam marcar l'equip de govern a l'inici de la legislatura».