L'Ajuntament de Girona ha engegat una campanya informativa per incentivar l'ús dels contenidors intel·ligents de l'Eixample ara que comencen les festes de Nadal. En el marc de la iniciativa, des d'avui fins al 7 de gener, un equip d'educadors i educadores ambientals es posaran a disposició dels veïns i veïnes del barri per resoldre dubtes sobre aquest sistema de recollida. Hi haurà dues línies d'actuació, tant en torn de matí com de tarda. D'una banda, els educadors faran visites als habitatges i establiments comercials de la zona i, de l'altra, oferiran atenció i informació a les àrees de contenidors.

Durant la campanya, els educadors, educadores i agents ambientals resoldran dubtes, detectaran problemàtiques d'ús i incentivaran els veïns i veïnes perquè utilitzin el sistema de recollida de contenidors intel·ligents. A més, els equips situats a peu de carrer comprovaran quin ús dels contenidors fan els usuaris i els donaran suport, si és necessari. Dins la mateixa iniciativa, fa unes setmanes el consistori va fer arribar per correu ordinari als ciutadans i ciutadanes de la zona de contenidors intel·ligents de l'Eixample una carta informativa sobre aquest sistema de recollida.

«Girona som una ciutat líder en la recollida selectiva al país, i això és gràcies als esforços compartits que fem Ajuntament i ciutadania per reciclar el màxim possible dels residus. El model de contenidors que tenim a l'Eixample és considerat un model d'èxit i ja se l'anomena Model Girona, però hem de continuar treballant per aconseguir que els que encara no els fan servir, ho facin, perquè, al cap i a la fi, estem actuant per a la sostenibilitat del planeta», ha explicat el regidor de Neteja i de Recollida de Residus de l'Ajuntament de Girona, Eduard Berloso.

Campanya de reciclatge AJUNTAMENT DE GIRONA

El mes de juny passat, el consistori gironí va guanyar el premi Escoba de Oro 2022, que atorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medi Ambiente (ATEGRUS), per la implementació i ampliació de la prova pilot de recollida de residus de la ciutat amb contenidors intel·ligents, agrupats i tancats amb sistema d'identificació. El model de recollida de Girona, a més de reduir l'ocupació de la via pública, el nombre de contenidors i el nombre de vehicles, ha permès assolir un percentatge de recollida selectiva del 73%.