Enllestit el talús malmès pel «Gloria» a Montilivi i el camí entre la UdG i el servei d’esports

Es va fer malbé a inicis de l’any 2020 i els treballs han durant més de mig any per la magnitud de terres a moure i els serveis soterrats existents

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Les obres per arranjar i consolidar el talús esllavissat pel temporal «Gloria», a inicis de l’any 2020, a la zona del sud-est de l’estadi municipal de Montilivi, han acabat recentment. Els treballs han suposat l’aplicació de mesures d’estabilització per evitar futures noves esllavissades en possibles situacions similars que afectessin la zona.

A més a més, s’ha millorat la mobilitat de vianants i ciclistes entre la zona esportiva universitària i el carrer de la Universitat de Girona, on hi ha el campus de Montilivi de la UdG mitjançant un camí d’accés amb un terra compacte, baranes de fusta i diferents punts de llum.

 Els treballs els ha portat a terme l’empresa Perforaciones y Voladuras Ros Carbó i tenien un cost de 203.509 euros. La zona ja estava malmesa i s’havien iniciat uns tràmits previs per arranjar el sector. La violència del temporal però, va tirar per terra aquesta previsió i algunes terres que feien de suport per mantenir estable la zona.

Han estat unes obres llargues en aquest sector de Montilivi perquè s’havien de fer multitud de tasques d’envergadura com ara moviments de terres i hi havia diferents serveis soterrats que calia no malmetre i calia fer seguir funcionant. Hi havia, per exemple, cables i canonades de subministraments com el gas, telèfon, línies elèctriques, enllumenat, sanejament i subministrament d’aigua potable.

Entre les dades que demostren la magnitud dels treballs hi havia els 1.115 metres cúbics de terra que aproximadament es van treure i que va es va haver de portar a l’abocador, així com la necessitat d’esbrossar una zona de 1.096 metres quadrats.