Girona incorpora una obertura específica per al vidre en deu contenidors intel·ligents de l’Eixample

Es tracta d’una prova per evitar residus impropis i que es duu a terme on hi ha establert aquest sistema de reciclatge

Un dels contenidors amb la nova boca.

Un dels contenidors amb la nova boca. / Ajuntament de Girona

Redacció

L’Ajuntament de Girona ha canviat les tapes de deu contenidors intel·ligents del barri de l’Eixample, on hi ha establert aquest sistema de reciclatge, per col·locar-hi una obertura reduïda i específica per a la fracció del vidre. Es tracta d’una prova que té l’objectiu d’evitar els residus impropis en aquesta fracció, és a dir, aquells que no són vidre.  

El consistori ha detectat que els dimarts, quan toca llençar el vidre, s’aboquen al contenidor multifracció altres residus considerats impropis. Per evitar-ho, aquest dia no es podrà obrir la tapa del contenidor i s’haurà d’abocar el vidre per l’obertura reduïda. Aquest canvi que s’ha notificat als veïns i veïnes afectats amb l’enviament d’una carta als seus domicilis. En cas de donar bons resultats, la mesura s’estendrà a la resta de contenidors intel·ligents del barri de l’Eixample i el Mercadal.

Tal com està assenyalat en els mateixos contenidors intel·ligents, aquest forat específic es pot utilitzar únicament els dimarts, el dia de recollida del vidre, i s'hi poden dipositar ampolles, pots i envasos de vidre, sempre sense el tap ni precintes. Per a qualsevol dubte referent sobre a quin lloc s’ha de dipositar cada residu es pot consultar la web de l’Agència de Residus de Catalunya.

Cost del tractament

La presència d'aquests residus impropis representa més cost de tractament del vidre i pot suposar un increment en la taxa d'escombraries, per mitjà de la qual es cobreix el cost associat a la recollida i el tractament dels residus municipals.

Cal recordar que aquests contenidors tancats i agrupats funcionen electrònicament, és a dir, únicament es poden obrir amb la targeta personal intel·ligent que tenen les persones usuàries. Hi ha tres tipus de contenidors: un per abocar-hi la fracció orgànica tres dies a la setmana, un altre de multifracció per dipositar-hi cada dia la fracció que correspongui i un darrer per recollir el tèxtil sanitari. Es tracta d’un model implementat als barris de l’Eixample i el Mercadal, que s’estendrà a altres punts de la ciutat a inicis de 2024. Recentment, s’ha canviat el model d’aquests contenidors per un de més modern i adaptat a les necessitats dels usuaris i usuàries.