Des dels ajuntaments de l’àrea supramunicipal de Girona s’ha activat una enquesta en línia per tal de recollir els hàbits, les necessitats i les preferències de la ciutadania envers la mobilitat entre els respectius municipis. L’objectiu és millorar els desplaçaments a peu, en bicicleta, en patinet, en transport públic, en cotxe o en altres mitjans de transport entre Girona, Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Llambilles, Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Vilablareix, d’una forma més sostenible, segura, accessible i fàcil.

L’enquesta és anònima i oberta a tota la ciutadania. En ella es pregunta sobre els desplaçaments que diàriament fa la ciutadania i sobre les preferències d’ús dels diferents mitjans de transport. Les persones interessades ja poden respondre-la i hi ha temps fins al 30 de juny.

El qüestionari forma part de l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona (PMUSSGi). Actualment, el procediment es troba en la fase de recollida d’informació, on destaca aquesta enquesta sobre els hàbits i les necessitats que s’ha distribuït per les xarxes socials i pels equipaments municipals a través d’un cartell informatiu.

El procés va començar el 14 de desembre del 2020 quan el Ple de l’Ajuntament de Girona va aprovar el conveni de col·laboració per a la redacció, finançament i contractació del Pla de mobilitat entre els diferents ajuntaments de municipis que tenen una mobilitat interdependent i les entitats administratives supramunicipals –la Generalitat de Catalunya, a través de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM). Àrea de Girona; la Diputació de Girona, i el Consell Comarcal del Gironès. La confecció d’aquest nou document neix de la necessitat de revisar i actualitzar el pla de mobilitat vigent a la ciutat de Girona, aprovat el 2014 i d’àmbit exclusivament municipal. La voluntat ara és fer un pas més i incloure tota l’àrea urbana a l’hora de configurar les estratègies de mobilitat sostenible de les persones i de les mercaderies.

El pla de mobilitat també inclou el comptatge de vehicles i persones en més de 400 punts dels onze municipis. En concret, són 435 actuacions, amb el gruix de l’estudi que se centra en Girona, amb 170 accions, tot i que també se’n faran 265 entre els altres deu municipis. Al mateix temps, 219 recomptes es fan col·locant a l’asfalt els cables per recomptar els vehicles de motor com ara cotxes, autobusos, camions o motos, entre d’altres. També es posen aparells per comptar els vianants en diferents voreres, en total de 164 accions, i també als carrils bicis i indrets exclusius per a bicicletes i patinets, en 52. Els recomptes es fan per hores, però en diferents períodes i els cables es van movent amb freqüència.