En el primer ple ordinari del govern format per Junts i el PSC a Llagostera es va fer una modificació del crèdit. Arran d’això el partit ERC de Llagostera s’ha mostrat preocupat per la gestió econòmica, un mes i mig després que aquests partits hagin pres possessió del càrrec, ja que asseguren que el nou govern ja s’ha gastat el 95% del romanent que havia deixat l’antic equip de govern (ERC i CUP) per imprevistos i suplementar partides pel conjunt del 2023. «Dels 800.000 euros que s’havien deixat de romanent per contratemps s’ha gastat 760.000 euros en despeses que ara mateix no són urgents» expliquen des d’Esquerra.

Per un altre costat, des del nou govern asseguren que això no és així i que això és «inexacte». Segons Adria Guinó, regidor d’Hisenda, el que fan és incorporar aquests romanents de tresoreria en el pressupost, és a dir, no se’ls gasten, sinó que l’incorporen en el pressuposat. «El pressupost de l’anterior govern té mancances en algunes partides i el que hem fet és suplementar les que veiem que quedaven coixes fins a arribar a finals d’any, també incorporem noves partides que creiem necessàries», explica el regidor.