El comptador de bicicletes i patinets que hi ha situat al carrer santa Eugènia de Girona, a l’alçada del parc Central, està espatllat des de fa uns dies. L’Ajuntament de Girona ha requerit a l’empresa que va instal·lar la pantalla per tal que arrangi l’avaria. El sistema s’hauria malmès el divendres de la setmana passada i va deixar la pantalla negra.

Aquest aparell, com també un altre que hi ha situat al pont de la Barca, fan un recompte dels usuaris que utilitzen els carrils bici d’aquests dos punts sense distinció però, de si van en bicicleta o en patinet. El recompte amb dues dades: per una banda els que passen un dia i per l’altra el que hi han passat al llarg de l’any.

Els aparells ja s’han espatllat alguna altre cop, deixant la pantalla il·legible o sense avançar ne la xifra d’usuaris que passen pel carril bici i s’havia demanat a l’empresa també que arrangés la incidència.

La seva utilitat no va més enllà d’obtenir aquestes xifres però l’Ajuntament ho considera útil perquè a part d’informar dels usuaris que passen per aquells dos punts, també serveix per conèixer l’evolució de l’ús del carril bici en aquells trams.

Molta frequència de pas

Pel carril bici de Santa Eugènia hi passen cada dia centenars de persones en bicicleta o en patinet. Hi ha dies laborables que la xifra supera les dues mil persones (si bé algunes hi passen per anar i per tornar). La xifra baixa notablement els dies festius i els caps de setmana. En un mes, per exemple, s’hi poden arribar a comptar uns 50.000 usuaris. Al pont de la Barca també hi ha molta freqüència de pas, si bé les quantitats no són tan elevades com al carril de Santa Eugènia.