Els Mossos d'Esquadra van denunciar a principis de novembre quatre homes, d'edat compresa entre 25 i 59 anys, per fer abocaments il·legals de residus als municipis d'Aiguaviva i Girona. Això és considerat com una infracció greu a la Llei Reguladora de residus.

La primera de les dues denúncies va tenir lloc el passat 21 d'octubre quan la propietària d'un terreny situat al terme municipal d'Aiguaviva va alertar que hi havien fet un abocament de runa i deixalles. En concret, aquest terreny està situat en un aparcament al costat de l'autovia A2, al seu pas pel municipi. La denunciant va posar en coneixement dels mossos que no era la primera vegada que li feien un abocament il·legal i que aquest estava en un lloc que impedia l'accés dels vehicles amb normalitat. Gràcies a la col·laboració ciutadana i les indagacions policials, els mossos van denunciar tres homes com a responsables de l'abocament. El 3 de novembre, els infractors, a requeriment dels mossos, van recollir tot el material que havien abocat.

El segon cas es va produir el mateix 3 de novembre, quan els agents van localitzar un altre abocament de residus en un camp de conreu situat en un disseminat de la Creu de Palau de Girona. Entre les deixalles van recollir indicis que van permetre identificar-ne la procedència. Es dona la circumstància que la runa provenia d'una obra de reforma d'un edifici de la població de Salt. En aquest cas també es va denunciar al responsable, el qual també va recollir els residus a petició de la policia.

Els mossos han tramès les denúncies a l'Agència de Residus del Departament d'Acció Climàtica per la instrucció de l'expedient corresponent. La infracció comesa en els dos casos està tipificada com a falta greu a l'article 75 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus i la sanció que se'ls hi pot imposar als responsables és de 4.001 euros fins a 150.000 euros.