Sant Gregori aprova un pressupost de 5,6 milions per al 2024

La inversió més destacada és de 231.391 euros i inclou la climatització i canvi de finestres de diverses aules de l’escola Agustí Gifre

Manté tota l’estructura de personal actual i no es preveuen inicialment noves places de treball per a l’any 2024

Imatge de la façana de l'Escola Agustí Gifre que és on està prevista la principal inversió del pressupost.

Imatge de la façana de l'Escola Agustí Gifre que és on està prevista la principal inversió del pressupost. / Ajuntament de Sant Gregori

Redacció

L'Ajuntament de Sant Gregori ha aprovat un pressupost per l'any vinent que creix un 18% i se situa als 5.689.022 euros.

La inversió més destacada del pressupost 2024 és de 231.391 euros que inclou la climatització i canvi de finestres de diverses aules de l’escola Agustí Gifre i algunes millores a l’equipament de la Llar d’Infants Els Escarlets. Aquesta és una inversió subvencionada amb 120.000 euros procedents del Pla d’Obres i Serveis el qual es va presentar l’Ajuntament de Sant Gregori.

Una altre inversió prevista és la passera del Ter, per valor de 129.061 euros, una obra que en bona part està finançada per fons europeus i per una aportació de la Diputació de Girona. També s’han previst noves inversions com en gestió forestal sostenible per valor de 30.000 euros, també 20.000 euros en inversions de via pública i 24.750 euros per assumir l’anualitat corresponent a 2024 de l’adquisició de la rectoria de Cartellà.

El pressupost aprovat manté tota l’estructura de personal actual i no es preveuen inicialment noves places de treball per a l’any 2024. En quan a les despeses corrents, s’han previst els increments de les partides d’energia elèctrica, gas, carburants, neteja, així com els increments previstos en les partides d’interessos per crèdits.

Totes les partides de funcionaments: esports, cultura, promoció econòmica, joventut, medi ambient, igualtat, biblioteca, llar d’infants, servei a les persones i comunicació es mantenen amb els mateixos imports. Aquestes són les partides per desenvolupar les activitats al llarg de de l’any al municipi. També s’ha previst un increment de la despesa del servei de deixalleria de Sant Gregori per poder ampliar l’horari d’obertura d’aquesta instal·lació.

Impostos i taxes congelades

D’aquesta manera el pressupost municipal de Sant Gregori creix sense apujar els impostos ni les taxes municipals. I de cara a l’any 2024 queden congelats els principals impostos l’IBI, l’IVTM, l’ICIO i l’IAE. També queden congelades les taxes municipals, com la taxa de deixalles, que no experimentarà increment per a les famílies.

Al pressupost també s’han consignat 128.019 euros al fons de contingència, que no s’utilitzaran fins que arribin els corresponents ingressos.

Ingressos

En quan a ingressos s’ha de destacar un increment de 147.000 euros en la partida l’ICIO per la tramitació de l’ampliació d’una empresa del municipi i la previsió de l’execució d’aquesta obra durant el 2024 a més de la suma de la recaptació per llicencies d’obres que es preveuen en el proper exercici pressupostari.

També a l’apartat d’ingressos es destaca la subvenció ja concedida de 120.000 euros del Pla d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya. I també s’ha previst una partida amb la liquidació anual dels ingressos de l’estat, per valor de 175.968 euros.

Finalment s’ha definit un crèdit de 365.203 euros per a l’any 2024 però també es preveu amortitzar 221.000 euros d’un crèdit per l’aportació de la subvenció corresponent a més de les amortitzacions de crèdits previstes al llarg de l’any.

L'alcalde, Quim Roca, explica que s'ha elaborat un pressupost "per poder mantenir tots els serveis i les activitats al municipi i al mateix temps poder incloure noves inversions que s'aniran executant, al llarg de l'any". Incideix en el fet que "per elaborar aquest pressupost no s'han incrementat ni els impostos ni les taxes municipals als veïns i les veïnes" i que volien "contenir la càrrega fiscal a les famílies", i indica que es treballarà, "com sempre, perquè com en tot pressupost, les previsions pressupostaries es compleixin o inclús es puguin millorar"