El servei de cirurgia ortopèdica i traumatologia del Trueta de Girona ha consolidat la cirurgia robòtica en les intervencions de pròtesis de genoll un any després d'introduir aquesta tecnologia, que facilita el procés quirúrgic i incrementa la precisió. Durant aquest temps, s'han fet 25 operacions d'aquest tipus mitjançant el robot conegut com Robotic Surgical Assistant (ROSA), pioner a la demarcació de Girona i un dels primers de Catalunya. Els professionals de Traumatologia del Trueta van fer la primera cirurgia robòtica de genoll el 7 de novembre de 2022, després de fer una formació a Colònia (Alemanya).

Inicialment, aquestes intervencions han anat dirigides a aquells casos més complexos, amb l’objectiu d’anar expandint la tecnologia robòtica a totes les artroplàsties de genoll. Mitjançant aquesta tecnologia, s'aconsegueix una major precisió quirúrgica i, en conseqüència, una major seguretat per als pacients, cosa que permet tenir uns resultats clínics més satisfactoris.

En comparació amb les pròtesis implantades sense l'ús del robot, permet una planificació preoperatòria i una execució quirúrgica exhaustiva, basada en la interpretació d'imatges radiològiques. Això es tradueix en una cirurgia personalitzada, adequada a l'anatomia de cada pacient.

Abans de l’operació el pacient ha de fer-se una radiografia, les imatges de la qual es pugen a una plataforma informàtica. Aquestes imatges es retornen fragmentades i preparades perquè el professional de traumatologia que realitzarà l’operació elabori el Pla quirúrgic detallat del pacient. El dia de l’operació, s'instal·len uns dispositius al genoll del pacient (trackers) que, juntament amb les imatges radiològiques, permeten al cirurgià o cirurgiana disposar d’una informació molt important per dur a terme l'operació, alhora que faciliten la col·locació de la pròtesi de manera més precisa.

A banda d'aquesta tècnica avançada, el Trueta també n'ha incorporat d'altres. El setembre de 2022 també van fer les primeres cirurgies navegades de pròtesi d'espatlla, una tecnologia que permet disposar de les dimensions exactes de la glena del pacient, que és l’os que sol estar més afectat per les artrosis d’espatlla i on s’ha de subjectar la pròtesi.

D'altra banda, està previst que durant el 2024 el Servei comenci a fer operacions de maluc mitjançant cirurgia robòtica, cosa que el convertirà en un dels primers hospitals de l’Estat a introduir aquest procediment.