L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona (Guanyem, Junts i ERC) ha presentat aquest matí una proposta de pressupost per l'any 2024 que es portarà en un ple extraordinari el pròxim 18 de desembre. Després que l'anterior equip de govern (Junts i ERC) decidís prorrogar el pressupost pel 2023, pel pròxim any presenta un pressupost renovat, amb una xifra que s'enfila fins als 148.721.649,31 euros i creix un 12,4% respecte a l'últim pressupost de 2022 (ja que el 2023 havia estat prorrogat). El pressupost ha crescut uns setze milions i mig d'euros (l'anterior era de 132.255.950 euros), sobretot, per la inflació, l'encariment del preu dels subministraments i per trobar solució a la desigualtat retributiva dels treballadors. En el capítol d'inversions l'Ajuntament destinarà una partida de 5.842.158,87 euros, posant especial èmfasi a l'habitatge (900.000 euros) i a l'accessibilitat (757.828,03 euros).

Les inversions més importants pel 2024:

 • 880.000 euros pel sistema informàtic (material informàtic que ha de tenir l'Ajuntament)
 • 638.323,35 euros pel projecte GiroNat (dins els Fons Europeus Next Generation)
 • 450.000 euros pel pla de voreres (Accessibilitat)
 • 450.000 euros per l'adquisició d'equipaments (Habitatge)
 • 350.000 euros per la compra de sòl per millorar el parc públic d'habitatge (Habitatge)
 • 350.000 euros pel pla de millora de La Mercè
 • 235.000 euros per la Biblioteca de la Casa de Cultura
 • 220.000 euros per la Marfà
 • 187.418,05 euros pel pla d'inversió per equipaments educatius i esportius
 • 177.628,03 euros per la pacificació del carrer Narcís Blanch (Accessibilitat)
 • 175.000 euros pel projecte d'obra i climatització del Mercat del Lleó
 • 155.000 euros per la col·lecció Tomàs Mallol
 • 162.000 euros pel pla d'enllumenat
 • 145.000 euros per la Casa de la Tecnologia (dins els Fons Europeus Next Generation)
 • 100.000 euros pel pla d'asfalt
 • 100.000 euros per projectes d'urbanisme
 • 100.000 euros per la rehabilitació del parc d'habitatge (Habitatge)

En aquest sentit, les despeses de personal són les que més s’incrementen, en una xifra que puja fins als 57,3 milions, gairebé un 20% més que el 2023 (47,8 milions). Tot això per fer front a la desigualtat retributiva i aplicar adequacions singulars de determinats llocs de treball del personal municipal. Al mateix temps, i a causa del context inflacionari, la despesa de béns i serveis corrents creix un 11,1% respecte a l’anterior. Dels 57 milions de 2023 es passa a 63,4 milions el 2024.

Habitatge i accessibilitat

Després que l'any passat es decidís prorrogar el pressupost, és una «notícia positiva» que Girona en torni a tenir, ha dit l'alcalde Lluc Salellas. El pressupost «vol plasmar» alguns dels apartats dels 64 punts de l'acord de govern que van fer Guanyem, Junts i ERC el mes de juny. L'objectiu del pressupost, segons l'alcalde, és «transformar Girona cap a una ciutat més junts, dinàmica i propera als veïns». Per altra banda, la regidora d'Hisenda i Seguretat, Sílvia Aliu, ha assenyalat que és un pressupost «responsable» perquè encara hi ha algunes inversions de l'anterior mandant pendents d'executar.

Pel que fa a les inversions, en la secció d'habitatge destaca una partida de 450.000 euros per l'adquisició d'equipaments, una altra de 350.000 euros per la compra de sòl per millorar el parc d'habitatge públic i 100.000 euros per la rehabilitació del parc d'habitatge. Pel que fa a accessibilitat, es preveu destinar el 2024 un total de 450.000 euros pel pla de voreres, a més de 177.828,03 euros per la pacificació del carrer Narcís Blanch, 50.000 euros per l'adequació dels entorns escolars, 50.000 euros per l'adquisició de jocs inclusius i 30.000 euros per actuacions puntuals de reforma a l'entrada sud de la ciutat. Salellas ha apuntat que «no s'arriba al milió pactat a l'acord» en cap dels dos apartats perquè «hi ha un seguit de romanents per executar». En tot cas, també confia en el fet que hi pugui haver alguna «modificació» per aquestes «partides clau».

Les inversions destinades a habitatge i accessibilitat són per fer una «ciutat més justa», ha explicat Salellas. Mentrestant, un dels elements que permetrà una Girona més «dinàmica» són aquells la Casa de la Tecnologia, que l'alcalde confia en el fet que es pugui «acabar durant el 2024». Per aquest espai, situat al Xalet Soler del carrer Barcelona, es preveu destinar-hi 145.000 euros. Mentrestant, també es vol fer una inversió de 50.000 euros pel projecte de remodelació de la plaça Catalunya. D'aquest projecte, juntament amb el de l'obra i actuacions previstes per la reforma del carrer de la Creu (prevista una inversió de 20.000 euros), se n'explicaran més detalls en els pròxims mesos. Per altra banda, pel que fa a una ciutat «més propera» pels veïns hi ha el pla d'inversió pels equipaments educatius i esportius (187.418,05 euros) o la redacció del projecte del nou pavelló de Palau 3 (50.000 euros), així com aquells equipaments comunitaris, com ara el pla de millores a la Mercè (350.000 euros).

Aliu ha afirmat que les inversions no són només un «projecte puntual», sinó que també tenen una «visió estratègica». La majoria de les inversions estaran executades pel mateix consistori (5.587.158,87 euros), que destinarà la partida més gran en sistema informàtic (880.000 euros), un material informàtic que l'Ajuntament ha de tenir «sí o sí». Mentrestant, la resta són inversions que fa una altra companyia. Dins aquest últim apartat, hi ha el projecte i les obres de la Fira de Girona (60.000 euros) i dels Transports Municipals del Gironès SA (195.000 euros).

13,2% més d’ingressos

Si només es tenen en compte les operacions corrents, l’Ajuntament preveu uns ingressos de 142.934.490,44 euros. Després, sumant-hi els ingressos patrimonials i els passius financers la xifra s’iguala als 148,7 milions de despeses. Així, està previst que el consistori ingressi un 13,2% més que el 2023 per l’increment de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i de la taxa d’escombraries.

Les ordenances fiscals preveuen un augment del 25,87% en la taxa d’escombraries el pròxim any (per les empreses s’apujarà un 28,69%). I és que la taxa ha patit un augment atesa la necessitat d’adequar-la al nou contracte de gestió de residus i a l’increment dels costos de tractament derivats de la no disposició de la planta de Campdorà. En tot cas, si el 2023 l’Ajuntament ha ingressat 30,6 milions en taxes, preus públics i altres ingressos, pel 2024 es preveu de 34,5 milions, en una xifra que creix un 12,4%.

Les taxes i impostos a Girona feina dos anys que estaven congelats. Ara, però, s’incrementarà un 3,6% l’IBI pels propietaris dels habitatges. En aquest sentit, l’Ajuntament preveu ingressar un 6,77% més en impostos directes, on s’inclou l’IBI. Dels 57,7 milions d’aquest any es preveu passar als 61,6 milions el 2024.