El rector de la UdG Quim Salvi, nou president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques

Ocuparà el càrrec durant un any, amb una junta formada per cinc persones

El rector de la UdG, Quim Salvi.

El rector de la UdG, Quim Salvi. / Marc Martí Font

Josep Coll

Josep Coll

El rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, va prendre possessió ahir del càrrec de president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). La nova junta, que estarà tindrà una durada de tot un any, també comptarà amb la rectora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal, com a vicepresidenta; el president del Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL), Delfí Robinat, com a vicepresident segon; la presidenta del Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Tania Nadal, com a vicepresidenta tercera; i el rector de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC), Daniel Crespo, com a secretari.

D’aquesta manera, Quim Salvi, rector de la UdG, pren el relleu a Daniel Crespo, rector de la UPC, qui ha estat al capdavant de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques al llarg de 2023.

Quim Salvi Mas és catedràtic d’universitat de l’àrea d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors i membre del grup de recerca en Visió per Computador i Robòtica de la UdG. Rector de la UdG des de 2017, Salvi ha ocupat diversos càrrecs de gestió com a coordinador d’estudis, director de màster, secretari de departament, vicerector i director de l’Escola Politècnica Superior. 

Especialista en visió per computador aplicada a la robòtica i a la imatge mèdica, ha estat professor visitant de l’Ocean Systems Lab de la Universitat de Heriot-Watt (Regne Unit) i investigador principal de diversos projectes de recerca competitius i de transferència de tecnologia a nivell nacional i europeu. Director de 19 tesis doctorals i soci fundador de dues empreses de base tecnològica, és autor de nombrosos articles en revistes indexades i d'articles en congressos nacionals i internacionals que acumulen més de 8.900 referències a Google Scholar amb un índex h de 37.

Els rectors de les universitats públiques catalanes representen la institució a l'Assemblea General de l’ACUP, màxim òrgan directiu de l'Associació. La presidència recau anualment i de forma rotatòria en els rectors i rectores de les universitats. Des de l’any 2008 es van afegir com a membres de l’Assemblea General de l'Associació els presidents i presidentes dels Consells Socials o càrrecs equivalents de les universitats membres.

Sobre l’ACUP i el nou mandat 2024

L'ACUP es va crear l'any 2002 i en formen part la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Els seus objectius fundacionals són defensar els interessos de les universitats públiques i el rol de les universitats en la societat, projectar les universitats internacionalment i promoure projectes singulars o estratègics de col·laboració.

Entre els objectius i activitats de l'ACUP per a l'any 2024 es pot destacar l'aplicació i el desplegament de la Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU), l'elaboració d'un nou Informe d'indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes, la continuació del projecte d'avaluació dels impactes de la innovació docent, les activitats de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, l'organització del Simposi CIDUI 2024 sobre la docència i la intel·ligència artificial, així com el desplegament del Pla de projecció internacional de les universitats públiques catalanes (2023-2026). Així mateix, la Xarxa Mundial d'Universitats per a la Innovació (GUNi, per les seves sigles en anglès), xarxa UNESCO que presideix i impulsa l'ACUP i que avui dia agrupa 310 universitats de 90 països, desplegarà tres nous programes d'abast internacional: la GUNi International Call to Action (2024-2026), el Programa Ciutats i Universitats i el Higher Education Leadership and Management Hub per a la formació i el desenvolupament professional dels directius i gestors universitaris d'arreu del món, en el marc de la iniciativa estratègica de la Capitalitat Universitària Mundial.