El pont de Pedret guanyarà il·luminació amb llums col·locats a les baranes

Els veïns de la zona i els usuaris que utilitzen l’estructura fa anys que alerten que és excessivament fosc, fet que genera inseguretat

El regidor de Proximitat assenyala que la solució triada beneficiarà els vianants i no enlluernarà els vehicles

Una imatge del pont de Pedret, sense cap il·luminació als laterals, on hi ha les voreres.

Una imatge del pont de Pedret, sense cap il·luminació als laterals, on hi ha les voreres. / Aniol Resclosa

Tapi Carreras

Tapi Carreras

L’Ajuntament de Girona ha posat fil a l’agulla a la demanada històrica de millorar la il·luminació del pont de Pedret, que connecta el barri amb la zona de la Copa. El regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, ha explicat que tenen pràcticament enllestit el projecte que permetrà il·luminar la infraestructura perquè els vianants guanyin seguretat als vespres i a les nits. Un cop aprovat el projecte es podrà licitar perquè les empreses interessades presentin les seves ofertes per fer els treballs.

Martí ha exposat que prèviament han fet «una valoració de diferents opcions per mirar que l’enllumenat servís fonamentalment pel trànsit de vianants i que, al mateix temps, no provoqués enlluernaments al trànsit rodat de vehicles». En aquest sentit, el representant del govern ha assenyalat que «s’ha trobat una fórmula que es creu que serà òptima». En concret, es posaran llums a les baranes.

Martí respon d’aquesta manera a les preguntes, durant el darrer ple, del regidor del PSC, Maxi Fuentes, que demanava saber com estava «la reivindicació històrica» dels veïns amb relació a la manca de llum a la infraestructura i recordava que «és fonamental garantir la seguretat dels vianants que travessen el pont a les nits i que s’arrisquen a no ser vistos pels cotxes.

La millora de la il·luminació al pont es va aprovar en uns pressupostos participats de l’any 2017. L’assignació prevista era de 28.700 euros per cada una de les baranes

El PSC recorda que és una «reivindicació històrica» aprovada  als pressupostos participats del 2017

Columnes altes

A petició dels veïns d’aquest barri, es va presentar una proposta d’enllumenat del pont, on feia esment de la dificultat per il·luminar la calçada i les voreres per la impossibilitat de fer fonaments per columnes altes, i proposava la instal·lació de balises a les voreres per tal que els vianants puguin tenir una referència a l’hora de travessar el pont en horari nocturn. 

S’assenyalava també que la funció de les balises, és la de senyalitzar més que la d’il·luminar, amb el consegüent agreujament de ser un element del mobiliari urbà (igualment com les pilones) que dificulten el trànsit dels vianants.

La proposta tècnica a la petició veïnal, seria la d’incorporar l’enllumenat públic a la barana existent. Es construiria una subestructura addicional, ancorada al paviment i a la part superior de la barana existent, una subestructura que serviria per suportar l’enllumenat públic, format per un sistema «banister» o similar (passamà + il·luminació) que donaria llum a cada una de les voreres i a tota la llargada del Pont de Pedret.

El pont de Pedret fa uns 55 metres de llargada i només té enllumenat públic als passos de vianants de l’extrem.

Subscriu-te per seguir llegint