Girona retira el dia de descans setmanal obligatori als taxistes

La mesura és vàlida fins al 3 de novembre i es fa a petició del col·lectiu per «millorar el servei»

Un cotxe amb una enganxina on s'informa que els dijous ha de descansar.

Un cotxe amb una enganxina on s'informa que els dijous ha de descansar. / Marc Martí Font

Tapi Carreras

Tapi Carreras

L’Ajuntament de Girona ha aprovat per decret que els taxistes no hagin de fer forçosament cap dia de festa. Per tant poden treballar de dilluns a diumenge ininterrompudament. Aquesta mesura serà vàlida fins al 3 de novembre per a totes les llicències de la ciutat de Girona

Fins ara, els vehicles havien d’aturar-se un dia de la setmana, obligatòriament, entre el dilluns i el divendres. Aquest dia concret de la setmana, sempre el mateix, apareix reflectit en una enganxina a la part posterior del vehicle. Per exemple, si el dia és el dijous, hi apareixen les lletres «DJ» o si és el dilluns, les lletres són «DL». Estan agrupats en grups de quinze vehicles cada dia de festa setmanal. Aquest dia és rotatori anualment. Queden excloses les llicències amb vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Actualment són cinc vehicles.

No és el primer cop que s’autoritza aquesta mesura d’eliminació del dia de descans setmanal obligatori, després d’una sol·licitud del col·lectiu taxista. En aquesta ocasió es deu a la idea de «millorar el servei», segons han assenyalat fonts municipals.

A la ciutat de Girona, les llicències de taxi són 68 i no està previst que s’augmenti la quantitat, segons ha indicat l’Ajuntament.

Sense increment de llicències

«En aquests moments no hi ha cap previsió d’incrementar el número de llicències de taxi a Girona», apunten les fonts municipals que exposen que «no hi ha cap estudi que justifiqui modificar el número de llicències». 

No obstant, segons ha pogut saber Diari de Girona, hi ha hagut algunes peticions per poder obtenir una llicència, i al mateix temps, hi hauria hagut algunes queixes que en determinats moments no hi ha taxis disponibles.

S'ha de passar de cinc a vuit vehicles accessibles per complir la normativa

L’Ajuntament de Girona haurà d’augmentar en tres el número de taxis accessibles. Actualment el municipi de Girona disposa de cinc llicències de taxi que tenen els vehicles adaptats per poder transportar persones en cadira de rodes. D’aquestes, n’hi ha tres que es van crear amb la condició de ser accessibles. Segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya però, al municipi n’ha de tenir vuit en base a la població existent. Per tant, en falten tres. L’Ajuntament està estudiant com incrementar aquests tres cotxes sense ampliar el número de vehicles amb llicència. Té tres anys per fer-ho. 

L’esmentat Codi es va modificar recentment i conté les condicions d’accessibilitat que s’han d’aplicar a l’àmbit del taxi i en un apartat assenyala que els municipis de més de 20.000 habitants hauran de tenir tres taxis accessibles per als primers 20.000 habitants, i un taxi accessible més per a cada 15.000 habitants addicionals o fracció. A més, en un altre apartat s’exposa que «els municipis o òrgans gestors, en cas d’àmbits supramunicipals, han de prendre les mesures adequades per tal que la xifra de taxis accessibles requerida s’aconsegueixi progressivament, de manera que, en un màxim de tres anys a partir de la data d’entrada en vigor d’aquest Codi, es disposi del total de taxis accessibles que correspongui». El codi va entrar en vigor el 29 de febrer de 2024, la data en què s’hauran de assolir les xifres de taxis accessibles en cada municipi és 28 de febrer del 2027. A més, cada cinc anys s’ha de revisar l’adequació entre el nombre d’habitants i el nombre de taxis accessibles. Quan la gestió de les llicències sigui municipal, les mesures per tenir el nombre adequat de taxis accessibles ha de formar part del Pla municipal d’accessibilitat, del Pla de mobilitat o d’un pla sectorial.

Subscriu-te per seguir llegint