Una de cada tres famílies espanyoles compta amb una segona residència en propietat, segons dades del Banc Central Europeu. És un dels percentatges més elevats d'Europa, només superat per Xipre i Grècia, mentre que als països del nord d'Europa opten preferentment per llogar els seus allotjaments de vacances. En canvi, comprar un apartament, xalet o un altre tipus de segon habitatge és una de les aspiracions preferides dels espanyols, encara que no sempre es tenen en compte tots els costos ocults. En aquest sentit, altres estudis assenyalen que els espanyols dediquen una suma important de diners a l'any al manteniment de la seva segona residència (a part del pagament de la hipoteca corresponent a l'habitatge de vacances). La major part d'aquests diners es destina al pagament dels subministraments (llum, aigua, gas, etc.), les contribucions a la comunitat de propietaris i els impostos locals.

No obstant això, els propietaris de segones residències també dediquen una partida considerable al manteniment d'aquests immobles, especialment quan tenen una certa antiguitat (més de la meitat dels habitatges espanyols es van construir abans de 1980 i el 16% estan en mal estat de conservació) o disposen de jardins, terrasses, patis, piscines, garatges o altres elements annexos que tenen més desgast. Una de les millors formes de reduir el cost del manteniment de les segones residències és ser curós en l'elecció dels materials a l'hora de construir, reformar o adquirir un habitatge de vacances. En aquest sentit, els experts assenyalen que l'elecció de materials com el formigó imprès pot reduir notablement els costos de manteniment posterior.

Les superfícies exposades a les inclemències meteorològiques, com les façanes, paviments o camins, són les més proclius a requerir un manteniment periòdic. En aquest sentit, l'ús de fusta, rajoles o pedra natural pot resultar molt estètic, però amb el temps aquest tipus de superfícies tenen un major deteriorament que altres tipus de materials d'última generació, com pot ser el formigó imprès o el formigó polit.

El formigó és un material conegut des del temps dels romans que destaca pel seu baix cost, la seva versatilitat i la seva durabilitat. Les tècniques modernes permeten crear paviments de formigó imprès, façanes de formigó polit, vasos de piscines, rampes, camins i molts altres tipus de superfícies amb acabats que tenen similituds amb materials com la pedra o la rajola, però amb una resistència molt més alta, que redueix significativament els costos de manteniment. Un altre avantatge és que el formigó polit i el formigó imprès són totalment impermeables, una cosa molt important per prevenir problemes d'humitats en els habitatges.

Aquests avantatges expliquen la creixent popularitat del formigó imprès en zones costaneres, on abunden les segones residències.