Palafrugell aprova el Pla d'Habitatge que aborda problemàtiques com l'elevat preu del lloguer

El document aprovat al darrer ple municipal es desenvoluparà entre 2027 i 2029

Una imatge de Palafrugell.

Una imatge de Palafrugell. / Ddg

Redacció

Palafrugell ha posat en marca el Pla Local d'Habitatge (PLH) que ha de resoldre les problemàtiques actuals com l'elevat preu del lloguer o la compra. El Pla, aprovat al darrer ple municipal, es desenvoluparà entre el 2024 i el 2029.

La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament, Margarita Mauri, destaca que “el Pla assenyala i vol donar resposta als grans reptes vinculats amb les problemàtiques actuals com: el desequilibri entre el baix volum d'oferta de lloguer i la demanda; el preu elevat, tant de lloguer com de compra, que en dificulten l'accés sobretot al col·lectiu de gent jove, però també a gent d'edat avançada que vol canviar d'habitatge per un més accessible; la baixa eficiència energètica del parc; el nombre important d'habitatges sense ús ni funció social; i les ocupacions irregulars”.

El document que ara s'ha aprovat determina les propostes i els compromisos municipals en política d'habitatge i és la proposta marc per concertar polítiques d'habitatge amb la Generalitat.

El PLH és un instrument de planificació i programació que fa una anàlisi i diagnosi de l'estat de l'habitatge al municipi i articula un pla d'acció que conté els objectius, les estratègies i les propostes d'actuació. Les diverses actuacions es resumeixen en 31 fitxes que contenen accions dirigides a:

  • L'accés, preservació i ús adequat de l'habitatge
  • La qualitat de l'edificació i rehabilitació del parc residencial
  • La promoció i noves formes d'accés i tinença d'habitatge assequible
  • La gestió i ampliació del patrimoni municipal vinculat a l'habitatge
  • El planejament i gestió urbanística vinculats a l'habitatge
  • Els recursos, organització i gestió de la informació

Aquestes actuacions incorporen diverses propostes que es van rebre durant el Procés de Participació Ciutadana, on varen assistir dels diferents col·lectius: joves, entitats, immobiliàries i promotors, i polítics.

 El PLH incorpora les previsions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge 2022-2037 (PTSH), i altres plans amb incidència en l'habitatge.