La compravenda d’habitatge per part de ciutadans estrangers a Catalunya ha augmentat un 40,9% l’any 2021 respecte a l’any anterior.

Així, el total d’aquestes operacions en 2021 va ser de 17.493, xifra notablement superior a les 12.407 de l’any anterior. La dada del segon trimestre, un 34,6% superior al del segon trimestre de 2020, consolida l’increment anual, segons mostren les dades de l’Observatori del Col·legi Notarial de Catalunya.

La xifra és molt similar a la mitjana espanyola, que és un punt superior en aquesta segona meitat de l’any. A Catalunya, el total de nombre d’operacions realitzades durant el 2n semestre de 2020 va ser de 7.179, enfront de les 9.663 realitzades en el 2n semestre de l’any següent.

El preu per m² dels habitatges o immobles adquirits durant la segona meitat de l’any ha augmentat un 9,8%, per sota de la mitjana nacional (14,3%), passant de 1.988€/m² a 2.184€/m².

En relació a la comparativa anual, Raquel Iglesias, vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, afirma que «l’increment de 2021 respecte a l’any anterior està clarament vinculat a l’efecte de la pandèmia, i posa de manifest un cert retorn a la normalitat.

En els últims 10 anys, des de 2011, la xifra de compravendes de ciutadans estrangers a Catalunya s’ha incrementat any a any, a excepció de 2020, en què va retrocedir un 23% respecte a l’any anterior». En la dècada 2011-2021 les compravendes d’estrangers a Catalunya s’han pràcticament triplicat, passant de 6.216 compravendes en 2011 a les 17.493 de 2021, la qual cosa suposa un increment del 181%.

Els francesos, al podi

Respecte als principals protagonistes de les operacions de compravenda d’habitatge lliure d’estrangers no residents a Catalunya, en el segon semestre de 2021 el gruix de les operacions van ser realitzades per ciutadans francesos, representant un 47% respecte al total. En segon lloc, es van situar els alemanys amb un 11%, seguint la tendència del semestre anterior.

Per altra banda, les nacionalitats més actives en les operacions de compravenda d’habitatge lliure per part de ciutadans estrangers residents durant el mateix període de temps a- Catalunya van ser els marroquins, amb un 14%, i els italians, amb un 11%, mostrant també una tendència similar al semestre anterior.