Un recent informe elaborat per l'Agència Europea de Productes Químics (TIRA, en anglès) sobre el PVC confirma la toxicitat d'alguns dels elements que constitueixen aquest compost, habitual en nombrosos objectes i materials d'ús quotidià, i recolza la necessitat d'una actuació urgent per part de la Comissió Europea per a limitar aquest material.

Aquest plàstic conté additius tòxics, com els ftalats, relacionats amb alteracions hormonals fins i tot a baixíssimes concentracions. Els potencials efectes cancerígens del PVC és una altra de les amenaces derivades de moltes de les substàncies que allibera aquest material, segons els experts.

L'informe fet públic per la TIRA no sols confirma els temors als greus efectes del PVC sobre la salut humana i sobre el medi ambient, sinó que també admet que existeixen alternatives més segures per a substituir aquest plàstic.

Davant aquest dictamen, un total de 67 organitzacions no governamentals de tota Europa, encapçalades pel European Environmental Bureau (EBB) s'han dirigit a la Comissió Europea per a demanar l'eliminació del PVC abans de 2030, per ser “un plàstic nociu amb conseqüències perjudicials per a la salut i el medi ambient”.

Demanen prohibir el PVC pel 2030

En concret, sol·liciten que la Comissió proposi com més aviat millor un pla per a aconseguir “una ambiciosa restricció a la producció, l'ús i la comercialització del PVC i els seus additius, en tots els sectors, en virtut del reglament REACH, pel qual es regulen els productes químics a la UE”.

Protesta contra el PVC Greenpeace

El responsable de la iniciativa Llar sense Tòxics, Carlos de Prada, afirma que “un aspecte preocupant del PVC és que un percentatge molt notable del seu pes poden ser additius com els ftalats, substàncies que no estan químicament unides a l'estructura del plàstic i que, per això, es van alliberant a poc a poc. Això fa que puguin ser inhalats en espais tancats a través de l'aire i la pols domèstica”.

Per part seva, la portaveu de l'àrea de substàncies tòxiques d'Ecologistes en Acció, Kristiñe García, afirma que “els ftalats es troben avui dia en el cos del 99% dels europeus analitzats, tal com indiquen les dades de la Iniciativa Europea de Biomonitorizació Humana. Algunes d'aquestes substàncies sintètiques han estat associades a l'efecte d'alteració hormonal, efectes que poden produir-se a baixíssimes concentracions”.

Material omnipresent

El PVC és present en infinitat de productes quotidians, des de joguines a envasos, passant per instrumental mèdic, materials de construcció, sòls i altres recobriments de superfícies en interiors, o canonades d'aigua potable.

El PVC és perjudicial en tot el seu cicle de vida, afirma la EEB Agències

El European Environmental Bureau, que agrupa més de 180 organitzacions conservacionistes de tota Europa, recorda que existeix evidència científica que demostra que “l'ús del PVC causa importants problemes sanitaris i mediambientals en totes les fases del seu cicle de vida”.

Segons l'EEB, el PVC és un plàstic que genera problemes severs també en la seva producció i posterior eliminació com a residu. Durant la seva producció i la de les seves matèries primeres s'alliberen substàncies perilloses per a la població i els treballadors. Entre elles, n'hi ha algunes de cancerígenes, com el diclorur d'etilè, el monòmer clorur de vinil, les dioxines, els metalls pesants i l'amiant, entre altres.

Christine Hermann, responsable associada de polítiques per a productes químics de l'Oficina Europea de Medi Ambient, va afirmar: "Els responsables polítics coneixen des de fa molt temps els perills del PVC, però han retardat les accions una vegada i una altra. Esperem que les autoritats de la UE implementin ara el que van prometre en l'Estratègia química per a la sostenibilitat, és a dir, actuar sobre el PVC."

Informe íntegre de la TIRA, en aquest enllaç.

...............

Contacte de la secció de Medi Ambient: crisisclimatica@prensaiberica.es