Plaques solars en comunitats de veïns: tot són avantatges

El sol escalfa per a tothom. També per a les persones que viuen a blocs de pisos i que, a Espanya, són la majoria. Donem resposta als dubtes més freqüents sobre la instal·lació de plaques solars d’ús col·lectiu. Un estalvi en la factura de la llum per a tots els que viuen sota la mateixa teulada.

COMUNIDAD 0001

COMUNIDAD 0001

Contràriament al que es pugui pensar, les plaques solars no són només per a les vivendes individuals. El sol, aquest sol que a Espanya ens regala entre 2.500 i 3.000 hores de llum a l’any, no brilla només per als habitants de cases unifamiliars. Espanya és un país de pisos: més de dos terços de la població viu a blocs de vivendes, i allà també es poden instal·lar plaques solars per compartir l’energia 100% neta entre tots els veïns i estalviar fins a un 40% en el consum de la llum.

1. ¿Es poden posar plaques solars a blocs de pisos?

La resposta ja l’hem avançat: sí. Les teulades o els terrats dels edificis es poden aprofitar per posar en marxa un sistema d’autoconsum col·lectiu de què es poden beneficiar tots els que viuen sota la mateixa teulada. Un model que s’anirà imposant els pròxims anys.

Segons la Comissió Europea, els edificis són responsables del 36% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle i del 40% del consum d’energia, en bona part perquè al nostre continent un 75% dels immobles no són energèticament eficients. Per això, fent un pas més en el seu objectiu de convertir Europa en un territori lliure d’emissions per a l’any 2050, el Parlament Europeu ha aprovat recentment una reforma de la directiva sobre eficiència energètica dels edificis. Tot i que encara no ha finalitzat el procés per a la seva entrada en vigor, això suposaria que, amb la data límit del 31 de desembre del 2028, els estats membre haurien de garantir el desplegament d’instal·lacions d’energia solar a tots els edificis residencials.

2. ¿Quins avantatges tenen les plaques solars a teulades compartides?

Tal com està el preu de la llum avui dia, probablement l’estalvi en la factura sigui l’argument més convincent, però no és l’únic avantatge. N’hi ha més!

3. ¿Quin és el primer pas?

Una comunitat de veïns pot estalviar en la seva factura de la llum a través de dues modalitats.

En primer lloc, pot ser la mateixa comunitat la que promogui la instal·lació de plaques solars al seu terrat o a la seva teulada per generar energia per al seu ús a les zones comunes de l’edifici i/o de les vivendes.

I una altra alternativa, molt nova i que Iberdrola ofereix com a solució, és cedir la coberta de l’edifici a Iberdrola perquè generi energia verda i els veïns que es trobin a una distància màxima de dos quilòmetres es puguin beneficiar d’aquesta energia renovable. Aquest model es coneix com a Comunitat Solar Iberdrola.

No requereix ni inversió ni instal·lació per part del client, ja que Iberdrola s’encarrega d’assumir tot el cost i el pagament recurrent pel lloguer de la coberta.

Smart Solar, la solució d'autoconsum d'Iberdrola fa possible que una comunitat de veïns sigui capaç de generar la seva pròpia energia 100% renovable i estalviar a la factura de la llum.

4. ¿Hi han d’estar d’acord tots els veïns?

La proposta ha de partir d’un dels propietaris, que haurà de sol·licitar una junta de veïns per tractar i votar la proposta.

El nombre de vots a favor depèn de quin sigui l’objectiu que es persegueixi amb la instal·lació de les plaques solars:

  • Si la intenció és generar energia per cobrir el consum elèctric comunitari (ascensor, portal, escales, garatge i altres zones comunes), caldrà l’acord de la majoria simple dels propietaris, que representi també la majoria simple de les quotes de participació. Sempre que, segons s’estableix en la llei de propietat horitzontal, «el seu cost repercutit anualment, una vegada descomptades les subvencions o ajudes públiques i aplicat en el seu cas el finançament, no superi la quantia de nou mensualitats ordinàries de despeses comunes».
  • Si es vol destinar l’energia a l’ús privatiu de les vivendes (és a dir, a la despesa dels veïns a les seves llars particulars), farà falta «el vot a favor d’un terç dels integrants de la comunitat que representin, al seu torn, un terç de les quotes de participació». Aquests veïns hauran de costejar la instal·lació que serà de la seva propietat i només ells (els que hi votin a favor) es beneficiaran d’aquest autoconsum.
Paneles solares Iberdrola

Paneles solares Iberdrola

5. ¿Quant costa i quan s’amortitza?

Els sistemes de plaques solars suposen una inversió inicial important, però es tracta d’una inversió amb enormes taxes de rendiment. El període d’amortització de la despesa oscil·la entre quatre i sis anys, segons diverses variables, com els fabricants de les plaques i els components. Però, a més de la vida útil de la instal·lació, hi intervenen altres factors. Un disseny del sistema solar ajustat a les necessitats energètiques de la comunitat de veïns és el punt clau. En aquest procés de disseny s’han de tenir en compte factors com el nombre de plaques que es poden instal·lar per aprofitar de manera òptima la coberta de l’immoble, els patrons climàtics del lloc on s’instal·lin i la demanda d’energia. L’equació és fàcil: com més gran sigui el consum mensual d’electricitat, més gran serà l’estalvi potencial obtingut de l’energia solar i més reduït serà el temps fins a arribar al punt d’equilibri solar. Si la següent és quant costaria la instal·lació, es pot calcular el pressupost aquí.