Un compte corrent remunerat, sense termini i 100% en línia

Banc Sabadell ofereix rendibilitat de manera indefinida i suma el 3% dels rebuts domiciliats

Cuenta corriente remunerada

Cuenta corriente remunerada

Escollir bé on dipositar els diners no sempre és fàcil, perquè cada entitat bancària ofereix diferents productes i condicions. Per aquest motiu, per triar aquells que tenen els millors avantatges, és fonamental revisar les característiques de cadascun, com el compte en línia de Banc Sabadell, que ofereix una remuneració de forma indefinida, sense comissions ni permanència.

 El Compte Online Sabadell està pensat per a nous clients que volen generar rendibilitat de manera indefinida. Els que contractin aquest compte gaudiran de la rendibilitat vigent en cada moment, que actualment és d'un 2% TAE per a un saldo màxim de 20.000 euros(1). Sense terminis ni límits de temps per rebre aquesta retribució, i amb la comoditat que té un compte corrent 100% en línia.

A més, el Compte està disponible per a particulars i professionals. I és que els autònoms també poden gaudir d'aquest compte en línia de Banc Sabadell en la seva versió per a ús professional i dels avantatges especials que té per a ells, com ara la devolució de 120 euros(2) de la seva quota d'autònoms domiciliada.

¿Quins avantatges té un compte corrent remunerat?

Aquest tipus de producte es caracteritza perquè els diners dipositats al banc generen rendiments. És a dir, les entitats bancàries ofereixen un interès pels diners que es tenen al compte que es liquiden a posteriori. Això fa que el client guanyi per tenir els seus diners al banc.

Així, després d'uns anys en què la rendibilitat era pràcticament zero, els comptes corrents remunerats tornen a premiar els clients. Ara, a més dels interessos que ofereix Banc Sabadell amb el Compte Online Sabadell per a particulars, l'entitat suma el 3% de devolució en rebuts de gas i electricitat que es domiciliïn(3), fet que suposa un altre dels principals atractius d'aquest compte .

Un compte 'online' senzill, segur i sense comissions

La digitalització ha revolucionat moltes de les operatives bancàries i ha portat molts avantatges. Per això, actualment, obrir un compte 'online' és una de les opcions més senzilles i ràpides, ja que permet als usuaris gestionar el dia a dia de les seves finances, còmodament i des de qualsevol lloc. Entre els beneficis que té operar amb comptes en línia com el de Banc Sabadell destaquen:

1. Gestió des del mòbil. Els comptes ‘online’ permeten realitzar qualsevol gestió amb el telèfon mòbil com pagar en comerços físics o digitals, treure diners del caixer, gestionar les targetes, domiciliar rebuts o enviar diners amb Bizum o transferències.

2. Sense comissions ni condicions. Aquest compte no té comissions d’administració i manteniment. Però, a més, tampoc té condicions de cap mena, ni nòmina ni rebuts, res. A més, ofereix una targeta de dèbit i una de crèdit gratuïta, sense comissions d'emissió ni manteniment, que pots associar als teus dispositius i pagar sense necessitat de tenir físicament la targeta.

3. Màxima seguretat. Operar digitalment amb el banc és totalment segur. Les entitats bancàries tenen les millors mesures de ciberseguretat per assegurar que els seus clients operin sense riscos.

4. Atenció completa. El client pot gaudir d'altres avantatges que faciliten el dia a dia, com la possibilitat de retirar efectiu de forma gratuïta a dèbit en una àmplia xarxa de caixers(4), així com l'atenció personalitzada tant presencial com en remot, a qualsevol de les més de 1.000 oficines repartides per tot Espanya, o un gestor, sempre que sigui necessari.

¿Per què escollir el Compte Online Sabadell?

Més enllà de la rendibilitat(1) i de la devolució del 3% dels rebuts domiciliats de gas i electricitat(2), el Compte Online Sabadell va associat a altres avantatges que el fan únic, com ara l'ús d'una targeta de dèbit i una altra de crèdit gratuïta, sense comissions d'emissió ni de manteniment.

En obrir el teu Compte Online Sabadell t'emportes, a més, un Compte Estalvi associat totalment gratuït, sense comissions d'administració ni de manteniment. Perquè puguis apartar, si vols, uns diners per estalviar amb senzilles rutines d'estalvi que podràs activar des de l'App.

Així mateix, els diners que tinguis en aquest compte també gaudeixen de la mateixa rendibilitat de forma indefinida(1), fins al saldo màxim de 20.000€ conjunt entre Compte Online Sabadell i Compte Estalvi.

----------------------------

(1) Sense comissions d’administració i manteniment. Rendibilitat indefinida que podrà variar segons condicions de mercat. Ara, rendibilitat anual del 2% TAE fins a 20.000 € de saldo mitjà conjunt del Compte Online Sabadell i dels Comptes Estalvi Sabadell dels titulars vinculats. Exemple representatiu de remuneració en un any calculat per a un saldo mitjà mensual conjunt de 20.000€: 2% TIN anual, 2,018% TAE, 400€ d'interessos liquidats l'any. Liquidació mensual i abonament al Compte Online Sabadell el dia 15 del mes següent (o primer dia hàbil anterior).

(2) Abonament de 30€/trimestre per donar d'alta un Compte Online Sabadell amb finalitat professional i mantenir domiciliada la quota d'autònoms durant aquest període (s'inclou també treballadors per compte propi sota el Sistema Especial per a Treballadors per Compte propi Agraris i treballadors per compte propi sota el Règim Especial de Treballadors del Mar). L'abonament es liquidarà dins dels primers 15 dies després del venciment del trimestre i estarà subjecte a la legislació fiscal vigent.

 (3) Devolució del 3% de l'import dels rebuts a nom dels titulars carregats al compte durant cada trimestre natural i que corresponguin a companyies de subministrament d'electricitat i/o gas. L'abonament s'efectua trimestralment, com a màxim, el dia 15 (o el dia hàbil anterior) del mes natural següent a la finalització del trimestre natural i que corresponguin a companyies de subministrament d'electricitat i/o gas. D'acord amb la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'import resultant d'aplicar la devolució del 3% dels rebuts es considera rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció al tipus del 19% actualment vigent.

 (4) Retirada d'efectiu a dèbit gratuït als caixers de Banc Sabadell d'Espanya usant la targeta de dèbit, sigui quin sigui l'import que retiris. També és gratuït si retires una quantitat igual o superior a 60 € en caixers de les principals entitats adherides a la xarxa EURO 6000: Abanca, Ibercaja, KutxaBank, Unicaja Banco, CajaSur, Caixa Ontinyent i Colonya Caixa Pollença.