A l'hora de conduir, és important tenir el nostre vehicle a punt, tant mecànicament, com amb tots els papers i la documentació en regla. Comptar amb el permís caducat pot ser motiu d'infracció greu i pot comportar una multa econòmica i fins i tot la pèrdua de punts. A més, és important estar amb la ITV al dia i estar al cas de totes les noves mesures que han entrat en vigor en aquesta revisió que es porta a terme en els llocs oficials de la Inspecció Tècnica de Vehicles.

És cert que tenir cotxe es tradueix en la majoria dels casos en una despesa continua, ja sigui en el propi manteniment del vehicle, així com en la part administrativa i de gestió d'assegurança o altres revisions.

Un altre dels motius de sanció pot venir per una simple distracció dels conductors a l'hora de renovar permisos que ja han caducat. Segons la Direcció General de Trànsit (DGT), entre el 10 i el 15% dels conductors circulen amb el seu cotxe amb el carnet de conduir sense renovar. És per això, que per tal d'evitar que els conductors puguin ser sancionats per aquesta badada i que no hi hagi cap dubte de com i quan dur a terme la tramitació de renovació del carnet de conduir, la Direcció General de Trànsit ha decidit que enviarà als conductors una carta per informar que el seu permís de circulació està a punt de caducar.

En total, des de la Direcció General de Trànsit informen que aquest mateix any s'enviaran un total de 2.750.000 cartes, que arribaran als usuaris amb dos mesos d'antelació a la data de vigència del carnet. Un temps suficient perquè el conductor pot renovar el seu permís abans del seu venciment. La renovació de carnet es pot realitzar fins i tot tres mesos abans que caduqui, de manera que hi ha temps de sobres per portar a terme aquest tràmit.