A l'estiu es produeixen molts desplaçaments amb cotxe. Enguany, a més, la pandèmia del coronavirus provocarà que molts optin pel vehicle privat abans que pel transport públic per tal d'arribar a les seves destinacions vacacionals en viatges que solen ser llargs. Abans de llançar-se a la carretera, s'ha de tenir en compte que l'estiu és una estació especialment dura pel cotxe, amb les altes temperatures per norma, amb possibilitat de retencions i a més, amb desplaçaments més llargs de l'habitual.

Des de Northgate Rènting Flexible han elaborat una llista de consells per tenir un bon viatge i garantir la seguretat pròpia i la de la resta d'usuaris de la via.Planificació, hidratació i manteniment

Abans de res, convé estar segur que el vehicle amb el qual es viatjarà està en perfectes condicions. És vital verificar el nivell d'oli i procedir a emplenar-lo o a canviar-lo si és necessari. Cal recordar que un vehicle amb un nivell baix d'oli corre seriós risc de patir avaries. Una vegada amb l'oli en un nivell òptim, convé comprovar l'estat dels frens i el líquid de frens. És molt important aquest pas perquè conforme puja la temperatura els frens perden eficàcia. Finalment, revisar el sistema de climatització i recarregar el gas si cal, serà la millor opció per mantenir el cotxe a bona temperatura. Si és possible, passar pel taller de confiança per fer una revisió és el més recomanable.

Una vegada amb el vehicle preparat és hora de planificar el viatge. Sempre que sigui possible, s'han d'evitar les hores centrals del dia, les de més calor. Conduir amb excés de calor no només és perillós pel cotxe, sinó que també ho és pel conductor, ja que conduint a més de 35 graus es reacciona un 20% més lent que a 25, la qual cosa equival a conduir amb una taxa d'alcoholèmia de 0,5 grams per litre de sang. Per tal de combatre la calor, el més indicat és beure aigua constantment, però cal tenir en compte que per fer-ho s'ha de parar la marxa, per la qual cosa pot ser un bon moment per descansar uns minuts i estirar les cames. Mentre duri el trajecte, el conductor haurà de revisar la temperatura del motor. En cas de sobreescalfar-se convindrà apagar l'aire condicionat per tal de refrigerar-lo o parar la marxa si tot i així persisteix el problema.

Una vegada en el destí, l'ideal serà buscar un aparcament cobert, com un garatge, per tal de protegir el vehicle. Si no és possible, caldrà buscar una ombra per poder evitar l'impacte directe del sol sobre el cotxe. Massa calor pot derivar en errors mecànics o electrònics. En cas de no trobar una ombra, el conductor pot optar per cobrir totalment el vehicle per protegir-lo del clima i la contaminació.