Hi ha consens al sector de les autoescoles: a Espanya falten entre 2.500 i 3.000 professors. Un problema que s'ha cronificat en els darrers temps. Perquè la Direcció General de Trànsit (DGT) porta sense emetre cap certificat per a instructor de formació viària des de fa gairebé quatre anys. L'últim procés es va convocar el 2019. Una sèrie de problemes burocràtics i de concessions van paralitzar la roda i van agreujar encara més la situació. Tot plegat, unit al fet que després de la pandèmia hi va haver un repunt d'alumnes a les autoescoles, va fer que el sector voregés el col·lapse.

Sembla que aquest particular calvari és a punt d'acabar. Per fi, després de la llarga espera, Trànsit torna a convocar cursos per a professor d'autoescola. Probablement per després d'estiu es tornin a lliurar títols. El problema radicava que, per superar el curs, cal passar tres etapes anomenades 'prèvia', 'distància' i 'presència'. Aquesta darrera requeria que els alumnes realitzessin cursos presencials que estan externalitzats per l'administració. Va vèncer la licitació anterior, però no es va renovar immediatament

"Ha estat un retard aliè a la nostra voluntat per qüestions burocràtiques i ho hem intentat agilitzar", asseguren des de la DGT revelant també que "la situació ja està en vies de desencallar-se i estem en el procés d'adjudicació. No tenim dates, no hi ha terminis que puguem donar, però tots aquests tràmits es realitzaran com més aviat millor, perquè som a la part final del procés”.

És a dir, manca adjudicar aquests serveis. Ara, la "Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP) ha publicat l'informe tècnic amb les ofertes econòmiques presentades pels licitadors que van passar a la 2a fase del concurs per impartir la 'fase de Presència' de la convocatòria XXIII i següents del curs de professor de Formació Vial organitzat per la DGT", expliquen des de l'Associació Nacional d'Autoescoles (ANAES), que avança que "el següent pas serà que la DGT confirmi el nom de l´entitat que finalment serà l´adjudicatària d´aquest concurs i la posada en marxa del procediment burocràtic perquè els aspirants puguin matricular-se”.

Smart Drive

Tot i que la DGT encara no ho ha fet oficial, tot apunta que l'adjudicatària serà la UTE Smart Drive SL/Centre de Formació Vallbona. Aquest diari ha pogut accedir a l'informe obertura per a la contractació, constatant que s'han rebut un total de cinc ofertes. Aquesta Smart Drive és la que ha presentat l'oferta més econòmica de totes les propostes, amb una tarifa final per a l'aspirant de 1.533,00 euros.

Les altres, en ordre ascendent de preu, han estat Avae Escola de conductors (1.587,00 euros), Autoescoles Confederades (1.684,50 euros.), Autoescola Gala (1.948,00 euros) i Pons Seguretat Viària (1.995,00 euros). Des de la DGT encara no confirmen aquesta adjudicació "per si als plecs hi ha algun requisit a més a més de l'oferta econòmica", però tot fa pensar que serà aquesta entitat la que es faci amb el concurs.

Un respir per les autoescoles

Tot això significa un respir per a les autoescoles espanyoles. Perquè el 21 de juny de 2021 la DGT va publicar els últims aprovats del curs d'aptitud per a professors de formació viària, el que es va convocar el 2019. Des d'aleshores no hi ha hagut un sol nou professor d'autoescola a Espanya: “Hi ha hagut èpoques recents a les que hem estat desbordats"; expliquen des de la Confederació Nacional d'Autoescoles (CNAE), que confirma que "ara ha baixat una mica, però quan vam sortir del confinament hi va haver un 'boom' important. Ara vam començar a veure la llum".

Requisits

Més demanda, però menys professors: "Aquest és un sector en què molta gent s'està 5 o 6 anys i després se'n va. El sou, si no ets especialista, està al voltant dels 23-25 mil euros anuals bruts. 35 -40 si et treus alguna especialitat com a camió o moto. Però per treure's el títol cal invertir prop de 3 anys. És un procés massa llarg i pesat per entrar a l'empresa privada. Molta gent prefereix treure's unes oposicions per a funcionari”, ens expliquen Fernando Lara, vicepresident d'ANAES.

També apunta que “es tracta d'un sector envellit. La gent es jubila i no entren professors nous. És una feina que crema molt. Amb aquest problema de la concessió a més s'ha fet un tap. I això afecta l'usuari. Si n'hi ha més demanda, però falten professors, es donen casos en què la persona que vol treure's el carnet de conduir ha d'esperar entre dos i tres mesos”.

Les associacions d'autoescoles demanen que el procés per aconseguir el títol sigui més ràpid i aquesta mesura també està en procés. Està previst que se suprimeixi la primera de les tres parts de l'examen, de manera que quedaran 'Distància' i 'Presència'. Els  requisits  per poder participar al curs de professor d'autoescola són: Estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria  o d'un grau mitjà de Formació Professional (o superiors), tenir en vigor el  permís de conducció de classe B  amb almenys, dos anys d'antiguitat i gaudir de les  condicions psicofísiques i psicotècniques  que actualment s'exigeixen als conductors del grup 2.

La teoria, a distància

Aquest examen estarà conformat per dues parts: la primera és de caràcter teòric, es realitza a distància i conclou amb dues avaluacions, que consistiran en exàmens de tipus test en què caldrà respondre 10 preguntes de cadascuna de les matèries que s'imparteixin, que són les següents: Normes i senyals reguladors de la circulació viària. Qüestions de seguretat viària. Accidents de trànsit. Reglamentació general de vehicles i especialment dels vehicles pesants, transport de persones i mercaderies, prioritaris i especials. Segur d'automòbils. Normativa per la qual es regulen els permisos de conducció, les classes i les proves d'aptitud a realitzar per obtenir-los. Normativa per la qual es regula laprenentatge de la conducció i la dels centres de formació de conductors. Mecànica i entreteniment simple dels automòbils. Comportament i primers auxilis en cas d'accident i Pedagogia i Psicologia aplicades a la conducció.

La segona part la denominada 'Presència', la licitació de la qual ha provocat els retards, tindrà seus a Las Palmas de Gran Canària, Madrid, Múrcia, Lleó, Palma de Mallorca, Sevilla, València i Saragossa. Comptarà amb una durada de 10 setmanes en què es duran a terme ensenyaments teòrics i com aplicar-los a la pràctica. I serà l'estrena de la nova empresa concessionària d'un servei que ha tingut les autoescoles en suspens durant els dos darrers anys.