Si tens aquest cotxe, probablement suspenguis la ITV

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és un procés crucial per garantir la seguretat i el funcionament correcte dels automòbils a les carreteres. Recentment, s'ha emès una advertència per a aquells propietaris de vehicles matriculats a partir del 2008, relacionada amb un indicador clau que podria resultar en la suspensió automàtica de la ITV.

Defecte Greu: Encès del Testimoni MIL

Els propietaris de vehicles matriculats des del 2008 han de prestar una atenció especial a l'estat de l'indicador MIL (Malfunction Indicator Lamp, per les sigles en anglès). Segons les directrius, si aquest indicador està encès durant la inspecció, es considerarà un defecte greu i resultarà en la no aprovació de la ITV.

La raó darrere aquesta mesura rau en el fet que un vehicle amb el testimoni MIL encès es considera tenir condicions inadequades per a la realització de l'assaig. La Conselleria d'Hisenda i Finançament Europeu de la Junta d'Andalusia ha destacat que el Manual de Procediment d'Inspecció d'Estacions ITV especifica clarament que la comprovació de l'indicador MIL s'ha de dur a terme únicament en vehicles matriculats a partir de l'1 de gener del 2008.

És obligatori que els propietaris de vehicles matriculats des del 2008 prenguin mesures preventives per abordar qualsevol problema relacionat amb l'indicador MIL abans de sotmetre's a la ITV. La presència d'aquest defecte greu no sols resultarà en la no-aprovació de la inspecció, sinó que també podria indicar possibles problemes mecànics o d'emissions que requereixin atenció immediata.