Sessió sobre l’assegurança en el món de l’art

Durant la formació es va aprofundir en el coneixement de les garanties essencials que exigeixen aquests riscos

Pablo Ibars de Muller dirigint-se als assistents.

Pablo Ibars de Muller dirigint-se als assistents. / CMAG

David Céspedes

David Céspedes

Una de les activitats dirigides als col·legiats és la contínua formació. En aquesta línia el col·legi no ha deixat mai de formar, assessorar i actualitzar als seus col·legiats.

Per oferir sempre un bon servei d’assessorament, el professional ha d’estar sempre al dia de les novetats i dels nous casos que es presenten. Des del col·legi han informat que «ens vam retrobar de nou després de la pausa estiuenca per endinsar-nos en el segment de mercat que representa l’assegurament d’obres d’art i per extensió qualsevol col·lecció d’objectes de valor artístic, siguin pintures, escultures, instruments musicals, gravats, mobles, fotografies, escultures o tapissos.». El 22 de setembre passat va intervenir en aquesta sessió, que es va celebrar a les aules del col·legi que estan perfectament preparades per a aquest tipus d’actes, Pablo Ibars de Muller, responsable del departament de Transports i Art a Helvetia Seguros. Durant la formació es va aprofundir en el coneixement de les garanties essencials i peculiars que exigeixen aquests riscos així com en les clàusules especials que han de menester i que no es troben en productes estàndard de llars ni de comerços com ara valors declarats o convinguts, danys parcials i totals, despeses de restauració, trencaments, descabalaments, demèrits, emmagatzematge, danys per manipulació, riscos en el seu transport, etc.

Des del col·legi es va informar que «vam creure molt convenient dedicar una sessió de formació a aquest segment de mercat perquè, sens dubte, per la seva naturalesa requereix uns coneixements asseguradors específics on la mediació professional és imprescindible com a conseller i on també tenim una important oportunitat de negoci atès que només un 5 % d’aquestes assegurances són contractades “online” sense mediació! Aquests riscos inclouen tant les col·leccions privades en una llar com les de comerços, galeries d’art, museus, fundacions o exposicions».