Girona compta amb 17 negocis d’economia circular

L’Ateneu Cooperatiu ha elaborat una guia que recull els comerços d’economia circular de la capital, Salt i Sarrià de Ter

La llibreria Sweet Books de Girona fomenta la venda de llibres de segona mà. | ANIOL RESCLOSA

La llibreria Sweet Books de Girona fomenta la venda de llibres de segona mà. | ANIOL RESCLOSA / ddg. girona

DdG. Girona

Llibres de segona mà, roba que ha viscut una altra vida o mobles reutilitzats són alguns dels productes que es poden trobar en algun dels 17 negocis de la comarca de Girona que recull el mapa d’economia circular de l’Ateneu Cooperatiu. Reduir el consum i minimitzar els residus que es generen són dues premisses bàsiques a les que es veu abocada la societat si vol minimitzar els impactes del canvi climàtic.

És per això que l’economia social i circular proposa un model de producció i consum que implica compartir, llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar per crear un valor afegit. Les botigues d’economia circular ofereixen productes molt diversos, que van des de llibres o roba, a tota mena de mobiliari i productes.

Full de ruta a Catalunya

El Govern de la Generalitat de Catalunya va elaborar l’any 2020 el «Full de Ruta de l’Economia Circular» amb l’objectiu d’accelerar la transformació del territori cap a una economia circular que actuï com a palanca de la recuperació econòmica. L’economia circular defineix un model basat en la racionalització dels cicles dels recursos (materials, aigua i energia) i la maximització de la utilitat i el valor dels productes, components i materials en tot moment. És una economia dissenyada per ser reparadora i regenerativa que fa prevaler la prevenció de la generació de residus, la reutilització, la remanufactura i el reciclatge dels materials i productes existents, davant la utilització de matèries primeres verges.

El full de ruta recull les iniciatives principals a desenvolupar a Catalunya per avançar cap a aquest nou model econòmic, a partir de les sinèrgies amb les polítiques transversals i sectorials del Govern, de la col·laboració públic-privada i de la implicació de tota la ciutadania.

Per a la seva elaboració, el Govern va realitzar un benchmark de bones pràctiques a nivell internacional, que va implicar l’anàlisi de 37 fulls de ruta ja existents i d’interès per a Catalunya; una diagnosi sectorial, que va posar l’èmfasi en els sectors econòmics amb més potencial de circularitat i múltiples sessions de treball.

Comissió al Parlament Europeu

La Comissió Europea va presentar al març de 2020 el pla d’acció per a l’Economia Circular que té com a objectiu que fer productes més sostenibles, la reducció de residus i l’apoderament dels ciutadans (com el «dret a reparar»). Es presta especial atenció als sectors intensius en recursos, com l’electrònica i les TIC, els plàstics, els tèxtils o la construcció.

El febrer de 2021, el Parlament va votar el pla d’acció sobre economia circular i va demandar mesures addicionals per a avançar cap a una economia neutra en carboni, sostenible, lliure de tòxics i completament circular en 2050. Aquestes han d’incloure lleis més estrictes sobre reciclatge i objectius vinculants per a 2030 de reducció de la petjada ecològica per l’ús i consum de materials.

Al març de 2022, la Comissió va donar a conèixer el primer paquet de mesures per a accelerar la transició cap a una economia circular, com a part del pla d’acció d’economia circular.

Finalment, al novembre de 2022, la Comissió Europea va proposar noves normes sobre envasos per a tota la UE, que inclouen propostes per a millorar el disseny dels envasos, com un etiquetatge clar, per a fomentar la reutilització i el reciclatge. A més, defensa la transició a plàstics de base biològica, biodegradables i compostables.