El sector de l’art en els seus diferents vessants és també un dels motors econòmics de qualsevol país. A Catalunya, la tradició artesana té un llarg recorregut i un important llegat. Les galeries d’art també hi juguen un paper molt destacat i fonamental en aquest impuls econòmic. No és fàcil mantenir una galeria d’art de qualsevol disciplina artística en els moments actuals. Tot i així, les galeries tiren endavant gràcies a l’esforç i dedicació dels seus promotors.

Segons les darreres dades disponibles, l’any 2019 hi havia 134 galeries d’art a Catalunya, onze menys que el 2016. El conjunt d’aquests establiments culturals va organitzar 1.080 exposicions, un 5,3% menys que l’any 2016, però van exposar 4.066 artistes, un 48,1% més que l’any 2016.

Pel que fa a la facturació, el 61,2% de les galeries manifesten tenir uns ingressos inferiors a 30.000 euros anuals i només el 5,2% declaren que assoleixen uns ingressos superiors a 300.000 euros anuals, segons les dades facilitades en el seu moment.

Centres d’arts visuals

D’altra banda, durant el 2022 la xarxa de centres d’arts visuals públics catalans ha rebut 158.444 visitants, una xifra que encara queda lluny de l’aconseguida l’any 2019. La mateixa tendència de creixement, però sense arribar a xifres de prepandèmia, es va produir al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (311.310 visitants) i a l’Arts Santa Mònica (25.593 visitants). Així mateix, a Catalunya el sector de l’artesania ocupa 10.000 persones, principalment autònoms i microempreses, segons les dades amb què treballa la Generalitat. L’empenta de tots aquests sectors i la seva implicació contribueixen a donar impuls al sector de l’art a tot Catalunya.