Prat Sàbat Advocats: Al servei dels nostres clients, ara i sempre

Prat Sàbat Advocats, tot i l’entrada de la intel·ligència artificial, vol continuar aportant el coneixement, l’assessorament i el valor de la proximitat als clients

L'equip de Prat Sàbat Advocats

L'equip de Prat Sàbat Advocats / DdG

DdG

Fa ja un any de l’arribada massiva de la Intel·ligència Artificial (IA) a la nostra societat, i el sector jurídic ha experimentat la revolució del ChatGPT com tants altres àmbits. Si bé la IA ja era present a les nostres vides, no havíem vist una aplicació que fos capaç de mantenir una conversa coherent i de generar textos amb la capacitat de substituir els d’un ésser humà de manera tan ràpida i efectiva. Però aquest avanç també comporta un risc, ja que és necessari tenir coneixements per saber com formular la pregunta, utilitzant els denominats “prompts”, i també per avaluar adequadament la resposta obtinguda. En aquest sentit, des de Prat Sàbat Advocats continuarem acompanyant als nostres clients amb els valors històrics que sempre han caracteritzat el nostre despatx: el coneixement, l’assessorament i el valor de la proximitat (som humans).

És cert que fins a l’arribada de ChatGPT o, millor dit, fins abans del naixement de la IA Generativa, ja teníem a la nostra disposició Machine Learning per poder utilitzar-lo en la documentació jurídica. No obstant això, la darrera innovació ha suposat un grandíssim impacte en la capacitat d’incidir en diverses tasques legals i en l’estalvi de temps que això pot representar pels despatxos d’advocats. Per aquest motiu, no podem passar per alt aquesta revolució que ja està transformant els serveis jurídics. Però cal saber utilitzar aquest tipus d’aplicacions; per exemple, com ja hem dit, tenir l’habilitat de crear bons “prompts”, així com saber jutjat l’“output”, serà una habilitat dels advocats i advocades a curt termini, ja que això permetrà treballar amb aquestes eines de manera més eficaç.

D’altra banda, els advocats o juristes que vulguin dedicar-se a assessorar sobre l’ús responsable de la IA i com practicar-la, es trobaran amb la necessitat d’entendre mínimament el funcionament d’aquesta tecnologia. Saber identificar oportunitats de negoci que impliquin la utilització de la IA i l’automatització de processos pot estar dins de les prioritats dels despatxos d’advocats per assolir la productivitat en l’era digital.

Els riscos legals

La Intel·ligència Artificial presenta riscos legals significatius que han de ser abordats de manera efectiva per protegir les persones, les entitats i les empreses. Els advocats tenim un paper clau en aquest procés i hem d’estar actualitzats i capacitats per fer front als riscos legals associats a la IA. Per protegir els nostres clients d’aquests riscos, a Prat Sàbat Advocats volem ser proactius en l’assessorament, col·laborar amb experts en tecnologia i mantenir-nos al corrent de les últimes tendències i desenvolupaments de la indústria.

Tot i que la Intel·ligència Artificial destaca en el processament de dades, pot tenir dificultats per comprendre de manera completa conceptes legals complexos, contextos i matisos. Aquesta limitació podria derivar en imprecisions o interpretacions errònies de la informació legal. Per això, malgrat els avenços en el processament del llenguatge natural, els “chatbots” d’IA utilitzats en serveis legals poden ocasionalment proporcionar respostes genèriques o no comprendre situacions legals específiques, necessitant la intervenció humana per a l’assessorament legal complex.

Els algorismes de la IA, alimentats amb dades legals vastes, generen preocupacions sobre la possible distorsió de la informació. L’ús de la intel·ligència artificial en pràctiques legals planteja preocupacions ètiques, que inclouen la privadesa, la protecció de dades, el biaix i la transparència. És crucial abordar aquestes inquietuds per garantir l’equitat, protegir la informació del client i mitigar les distorsions en els algorismes d’intel·ligència artificial. La tecnologia de reconeixement facial utilitzada en l’aplicació de la llei ha rebut crítiques per possibles greuges i violacions de la privadesa. Trobar l’equilibri adequat entre els beneficis de la intel·ligència artificial i les consideracions ètiques ha de convertir-se en una prioritat.

En última instància, una gestió adequada dels riscos legals de la IA pot contribuir a garantir l’èxit a llarg termini de les empreses, les entitats i les persones que en fan ús.

La importància del «Legal Prompter»

Cada vegada és més important saber plantejar les paraules clau per a la cerca en les aplicacions d’Intel·ligència Artificial (AI). És per això que comencem a escoltar i llegir el concepte del «prompter». En aquest sentit, el «Legal Prompting» utilitza una estructura de preguntes i respostes, on l’usuari ingressa una consulta o pregunta legal, i el sistema d’IA genera una resposta detallada i comprensible. Però és essencial tenir un coneixement jurídic sòlid en l’àrea específica on s’oferirà l’assessorament. També és crucial assegurar-se que les preguntes formulades al sistema d’IA siguin clares, específiques i ben definides. La precisió de les respostes dependrà en gran manera de la claredat de la pregunta inicial.

Una vegada formulada la pregunta, també és vital verificar les respostes generades per la IA abans de proporcionar-les als usuaris: comprovar que siguin precises, rellevants i adequades per a la situació específica, així com la contextualització de les preguntes i respostes. És important destacar que la IA pot no tenir en compte matisos i detalls específics que un advocat humà podria entendre.

Per això, des de Prat Sàbat Advocats considerem que és molt important tenir un assessorament complementari. És per aquest motiu que la progressió imparable que experimentarà el «Legal Prompting» ha de ser vista com una eina complementària i no com un substitut de l’assessorament legal individualitzat quan sigui necessari. Alhora, també destaquem la importància de disposar d’un assessorament addicional que pot oferir el nostre despatx quan es tracta de situacions complexes o crítiques.