Cautela davant les noves zones de baixes emissions

La patronal del sector es mostra preocupada per sobre com s’acabaran implementant

Una zona catalogada de baixes emissions.

Una zona catalogada de baixes emissions. / DdG

David Céspedes/ACN.

El Consell de Ministres ja va aprovar fa uns dies el projecte de Llei de mobilitat sostenible, una norma que penalitzarà les ciutats que no compleixin amb els projectes de sostenibilitat, impulsarà la creació de zones de baixes emissions (ZBE), potenciarà l’ús de la bicicleta i que obre la porta a establir taxes per al trànsit. Es tracta del projecte aprovat la passada legislatura que va decaure per la convocatòria d’eleccions. La norma impulsa que municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants tinguin plans de mobilitat sostenible, o que empreses amb més de 500 treballadors també n’hagin de crear. A més, l’executiu espera reduir en 8.000 milions d’euros la despesa en infraestructures en una dècada amb la reducció d’ineficiències.

Aquesta nova mesura no acaba de fer el pes a la patronal del sector del transport donat que tampoc han pogut participar en el procés. No ho veuen clar i estan a l’espera del reglament per part del govern català. De moment, hi ha molta cautela amb els primers esborranys. Consideren que no tots els vehicles es poden tractar per igual a l’hora de fer algunes restriccions.

La norma crea el Sistema Nacional de Mobilitat Sostenible, que serà la matriu d’organismes que controlaran que els municipis compleixen les seves obligacions i creen i executen els seus plans de mobilitat sostenible. Hi estaran obligats també els ajuntaments d’entre 20.000 i 50.000, que disposaran d’un any des de l’entrada en vigor de la norma per crear zones de baixes emissions i crear aparcaments dissuasoris, entre altres, a més de carrils bici i zones de mercaderies.

A més, els polígons disposaran de 18 mesos per designar un «gestor de mobilitat» que executi els plans de mobilitat, i les empreses, públiques o privades, de més de 500 treballadors, hauran de fer el mateix en un termini de dos anys. Les empreses de més de 1.000 treballadors que estiguin en àrees urbanes de més de 500.000 persones hauran d’incloure als seus plans mesures per reduir la mobilitat a hores punta i promoure el transport de baixes emissions. De moment, però, des de la patronal s’està a l’espera d’algunes concrecions per acabar de valorar la mesura.