Autonetoil i Elefante Azul, dos exemples de franquícia d’èxit

La seva rendibilitat els fa interessants per a emprenedors o negocis de tipus familiar

Les estacions Autonetoil tenen servei 24 hores i també estan assistides per un professional.

Les estacions Autonetoil tenen servei 24 hores i també estan assistides per un professional. / Grupo Moure

David Céspedes

David Céspedes

Autonetoil i Elefante Azul, vinculats al sector servei de l’automoció, són dos exemples de negocis franquiciats d’èxit que ofereix Grupo Moure. Ambdós negocis es presenten com a nous reptes i estan avalats i acreditats per llargues trajectòries.

Autonetoil és una xarxa d’estacions de servei qualificada de Quality low cost que funciona com a autoservei les 24 hores del dia durant els 365 dies de l’any i que estan assistides per un professional durant el seu horari diürn. Es tracta d’un negoci amb una alta rendibilitat, amb un important potencial de creixement i amb una gran demanda pel que fa a productes de qualitat de baix cost. Té la garantia de ser un negoci franquiciat amb coneixement desenvolupat i consolidat dins de Grupo Moure, grup al que pertanyen els centres de rentat Elefante Azul Espanya, el que li dona una gran solidesa. Aquestes estacions de servei assistides són una franquícia ideal per a emprenedors, per un servei d’autocupació o per a inversors i negocis familiars, ja que són de gestió fàcil. A més, s’ofereix formació i suport constant en les àrees de comercial i màrqueting. Els requisits que es demanen són: una superfície mínima de 600m2, una població mínima de 7.500 habitants per estació de servei i disposar d’una ubicació en sòl industrial o comercial.

D’altra banda, Elefante Azul és la primera empresa europea pionera de rentat de cotxes d’alta pressió que acredita més de tres dècades d’experiència en el sector que fa que sigui una de les marques més reconegudes en el mercat. És també un negoci que ofereix una alta rendibilitat, amb gran potencial de creixement i equipament d’última generació i una franquícia ideal perque la tirin endavant emprenedors, algú que busqui autocupació o negocis familiars. En tot moment està garantida la formació i suport en àrees de negoci com comercial, màrqueting, compres i administració. Cal una superfície mínima de 400m2, una població mínima: 5.000 habitants per pista de rentat i també estar situat en sòl industrial/comercial.